نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱۱/٥

طبیعت خیلی از پدیده های عالم، نسخ است و هرچه می گذرد، این پدیده ها کهنه تر میشوند. اغلب پدیده های عالم همین طورند. بعضی از پدیده ها هم هستند که هر چه می گذرد، نه تنها غبار نمیگیرند بلکه درخشانتر، پرنمودتر، چشمگیرتر و اثرگذارتر میشوند. پدیده هایی که تکیه بر حقیقت دارند معمولا این گونه اند. کتاب خدا قرآن مجید مظهر کامل این خصوصیت است که هر چه می گذرد روشنتر میشود. کلمات ائمه علیهم السلام، کلمات پیغمبر و بسا مفاهیمی که از آن بزرگواران نقل شده، در ابتدا درست فهمیده نشده است و بعد ها قدر اینها را شناخته اند. ای بسا روایتی را یک نفر بگوید که شنونده نکته ای از آن روایت بفهمد که خود گوینده نفهمیده باشد.

کلمات بزرگان و ائمه از این قبیل اند؛ افکار استاد شهید مرتضی مطهری هم از این قبیل است؛ یعنی روزی که ایشان سخنرانی مینمود، سخنانش ارزش بسیاری داشتند اما حتی آن جماعت معدود هم، عمق و اهمیت این مباحث را آنچنان درک نمیکردند که در دوره های بعد و امروز درک میکنند.

ایشان در مباحث خود به مسائلی اشاره کرده اند که وقتی ما به فضای پیرامونی خودمان نگاه میکنیم، میبینیم پاسخ پرسش هایی است که به روز مطرح میشوند. شاید برخی از این سوالات، آن روز که ایشان مطرح مینمودند آنچنان رایج و شایع نبود، ولی ایشان با فکر عمیق و نگاه تیز بین و آینده نگر خود، این استفهامها را دریافت و پاسخ اینها را به نحو مطلوب داد.

استاد شهید مرتضی مطهری در سخنانش بدیع گویی و نو آوری داشتند و سخن و فکر تازه عرضه داشتند و همین موجب ماندگاری و روشنتر شدن آثار ایشان میشود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۳٠

همت استاد شهید مرتضی مطهری در دوران زندگی خود، دفاع از حقایق اسلامی و معارضه و مقابله با دشمنیهایی بود که در عرصه فکر و اندیشه علیه اسلام مطرح میشد. خصوصیت ممتاز استاد مطهری دفاع از حقیقت و دفاع از اسلام بدون ملاحظه، بدون رودربایستی و بدون بیم و هراس بود.

امروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلمان ما و کارگران ما اگر میخواهند در زمینه افکار اسلامی عمق پیدا کنند و پاسخ سوالات خود را بیابند، باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند، امام خمینی(ره) درباره کتب ایشان میفرمایند: (( همه آنها خوب و مفید است )) . باید کتابهای این استاد بزرگ را خواند، آثار او را طبقه بندی کرد و در میدان فکر و اندیشه، همچون یک مشعل از آنها استفاده نمود.

استاد شهید مرتضی مطهری در محضر اساتید بزرگی پرورش یافت که اولین آنها پدر بزرگوار ایشان بوده است. ایشان نیز در محضر اساتیدی چون آقا نجفی قوچانی ( نویسنده سیاحت شرق و سیاحت غرب ) ، علامه طباطبایی، مرحوم میرزا علی شیرازی و امام خمینی (ره) پرورش یافته است.

 

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٢٥

در زمینه مسائل فکری سه خصوصیت در استاد شهید مرتضی مطهری بوده است:

1) اولاً آدمی قویّ الفکر و متفکری حقیقی بود.

2) ثانیاً در ارائه و اشاعه مبانی فکری ، هیچ قصدی جز قربهً الی الله، ترویج دین، ترویج حق و مبارزه با باطل نداشت. در ایشان و عمل شخصی شان اخلاص وجود داشت که طبعاً خصوصیت دوم را محسوس میساخت. فرض کنید برخی اهل فکرند ولی فکر را بخاطر خدا مطرح نمیکنند، بلکه برای خود نمایی و اینکه بگویند ما فیلسوف هستیم، مطرح میکنند. استاد شهید مرتضی مطهری این گونه نبود. ایشان فکر را برای خدا و برای اسلام مطرح مینمود. دلیل باقی ماندن فکر ایشان همین خصوصیت دوم ایشان است؛ یعنی اخلاص اثر خودش را می گذارد و خدای متعال به هر کاری که از روی اخلاص انجام شده باشد برکت میدهد.

3) خصوصیت سوم ایشان پرکاری و خستگی ناپذیری بود. واقعاً نمینشست که برای کار سراغش بروند. آنجا که به سراغش نمیرفتند، خود ایشان به سراغ کار میرفت.

این سه خصوصیت در ایشان بود و جریانی که ایشان با این سه خصوصیت به راه انداخت در وضع کشور و انقلاب نمایان است و هر چه پیشتر میرویم این جریان گسترش پیدا میکند.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٢٠

استاد شهید مرتضی مطهری یک معلم کارگر بود. او به یک معنا معلمی بزرگ و به معنای دیگر کارگری نمونه بود. معلمی آن استاد شهید، موضوع تدریس اوست و کارگری اش امر تالیف، اینجا و آنجا رفتن، حرکت کردن و تماس داشتن با قشرهای تحصیل کرده و روشنفکر بوده است.

شهید مطهری از کسانی بود که کار کردن و درس گفتنش فقط به خاطر یک وظیفه مقدس بود، آنهم بی آنکه کسی از او بخواهد یا وادارش کند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٥

استاد شهید مرتضی مطهری یک مبارز در راه خدا، یعنی یک مجاهد فی سبیل الله بود.

جهاد انواعی دارد. یکی از سخت ترین جهادها این است که در مقابله با هجوم افکار و فرهنگهای غلط و انحرافی و درک غلط جمعی از مردم، انسانی که حق را میشناسد بیاستد و بخواهد از حق دفاع کند و با بیان، فکر ، منطق و سلاح زبان و قلم، ذهن ها را به سمت آنچه درست است هدایت کند. این نوع جهاد از جمله جهادهای بسیار دشوار است و استاد شهید مرتضی مطهری این جهاد سخت را سالهای متمادی انجام داد.

او شخصی بصیر بود و با بینش عمیق خود اشتباهاتی که در فهم عموم ملت ما وجود داشت و ناشی از تلقین دشمنان بود را شناسایی میکرد و شروع به مبارزه با آنها میکرد. هیمن مبارزه که مبارزه در راه خدا بود، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک بسیار زیادی کرد. تا زمانی که فکر انسان درست نشود عمل انسان درست نخواهد شود و وقتی انسان اعتقاد به یک راه درست پیدا کرد، در آن راه به حرکت در می آید. استاد شهید مرتضی مطهری به مردم در شناخت راه صحیح کمک شایانی میکرد و همین امر به پیروزی انقلاب و هدایت عمومی مردم کمک بسیار زیادی کرد.

همان مبارزات موجب شد که مطهری شهید شود و آن دشمنی که مطهری را به شهادت رساند، دشمنی بود که از ارشادها و آگاهیهایی که او به مردم میداد صدمه میدید و ناراحت بود. چون مطهری در مقابل التقاط، نفاق، تهاجم فرهنگ غرب و شرق ایستاد و اسلام ناب را ترویج کرد ، کسانی که با این چیزها مخالف بودند او را شهید کردند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٠

هر چه از شهادت استاد شهید مرتضی مطهری میگذرد آثار و برکات معنوی فکری او ابعاد تازه تری را از خود نشان میدهد. آثار فکری و علمی آن استاد بزرگوار روز به روز بیشتر آشکار میشود و انسان میفهمد چنین شخصیت متفکری، چه زندگی پرباری داشته است.

لازم است جوانان با آثار استاد شهید مرتضی مطهری ارتباط نزدیک برقرار کنند و کتابهای آن استاد بزرگوار را بخوانند. این کتابها حقیقتاً بینشی وسیع و نوین به خواننده میدهد.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٥

استاد شهید مرتضی مطهری چشمه فیاض و جوشانی بود. اگر از شهادت وی متاسف هستیم، علت آن است که این چشمه جوشان میتوانست برکات جدیدی را به عالم اسلام ارزانی کند. هر یک ساعت از عمر با برکت کسی همچون استاد شهید مرتضی مطهری، برای امت اسلام و یکایک مردم مسلمان دارای فایده است. هنوز جامعه ما به اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری نیازمند است.

آثار و کتب استاد شهید مرتضی مطهری تمام شدنی و از بین رفتنی نیست. مبادا کسی فکر کند از بعد از انقلاب تا کنون که مرتب کتب آن استاد شهید چاپ میشود، تکراری است؛ نه در سخن و کلام حق تکراری نیست و هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالب و سخنانی که استاد شهید مرتضی مطهری ایراد مینمودند محتاج است.

آنچه کهنه نمیشود، معارف و حقایقی است که هنوز جامعه ما محتاج دانستن و تکرار کردن آنهاست و آن همان محتوای کتب ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری است.

به امید روزی که مطهری ها، مغزها و زبانهایی پر فیض داشته باشیم که با وجود خود جامعه تشنه از معارف ناب اسلامی را سرشار کنند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/۳٠

در دوران خفقان و در آن زمان که دستگاه ظالم پهلوی برای جدا کردن روحانون از تحصیل کرده ها ، از تمام ابزار استفاده میکرد، یک عده روحانی آگاه و عالم و عاقل و مصلحت اندیش بودند که ارتباطشان را با دانشگاهها مستحکم کردند. بهترین جلسات سخنرانیهایی چون استاد شهید مرتضی مطهری در دانشگاهها بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢٠

معلمین، نسل آینده ما را میسازند و چشم و چراغ این مملکت هستند و صرف نظر از مجاهدین جنگ تحمیلی و طبقه بندی مشاغل و مسئولیت جمهوری اسلامی، باید بگوییم که موثر ترین و والاترین مشاغل معلمی است، زیرا همه برای کوتاه مدت و یا میان مدت کار میکنند ولی معلم برای استمرار زمان کار میکند، همه مصرف کننده نیروی انسانی هستند ولی معلم تولید کننده نیروی انسانی است.

اهمیت و ارزش استاد شهید مرتضی مطهری در این است که هیچ گاه وظیفه معلمی خود را فراموش نکرد.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢٥

حرکت در راه پیگیری و تحقق افکار بلند استاد شهید مرتضی مطهری از نیاز های اساسی جامعه و انقلاب اسلامی است.

هنگامی که اسلام به عنوان یک تفکر انقلابی پایه گذار نظام حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، خط نفوذ افکار التقاطی در پاره ای از چهره ها احساس می شد و استاد شهید مرتضی مطهری با احساس این نکته حساس، شجاعانه گام در میدان مبارزه نها و با روشنفکری به تبیین اصول ناب و خالص و معیارهای اصیل حکومتی اسلام اقدام کرد.

قدرت فکری-علمی، تسلط بر فلسفه و آشنایی با عرفان، جدیت در کار مستمر و طولانی برای تحقق اهداف مقدس اسلامی در کنار دیگر ویژگی های شخصیتی ایشان، خصوصیاتی است که به طور یکجا در کمتر چهره ای یافت میشود.

وجود چنین خصوصیاتی در وجود استاد شهید مرتضی مطهری وی را دارای شناختی عمیق از نیاز ها و مسائل فرهنگی ، اجتماعی و علمی جامعه و مسلط بر مسائل جهانی نمود و اگر تلاش ها و اقدامات ایشان در جهت رفع نیاز های جامعه نبود اکنون جامعه وضع دیگری داشت.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/۱٥

امروز مبارزه اصلی ما در مقابله با جریانهایی است که میخواهند به ما پوسیدگی تزریق کنند و این از مبارزه برای پیروزی نخستین انقلاب بالاتر است و معلم در این مبارزه مهم ترین نقش را دارد و کسی که میتواند به ما اطمینان دهد که انقلاب بدون انحراف به چپ و راست باقی خواهد ماند و انقلاب به سوی اهداف خود پیش خواهد رفت، نسل امروز است که مسئولیت آن متوجه معلمین است.

خطی که میتواند انقلاب را از نظر فکری حفظ کند همان خط مطهری است، یعنی اسلام ناب و بدون التقاط و بدون گرایش به جریانهای التقاطی و انحرافی. مطهری از کسانی بود که در ذهنش شکل کلی انقلاب هوشمندانه منعکس شده بود و سعی میکرد نگذارد اسلام از خط اصیل خود منحرف شود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/۱٠

استاد شهید مرتضی مطهری تعلیم و تربیت را مهمترین رسالت خود میدانست. او فقط در کلاس درس معلم نبود، بلکه در خانه، در میان دوستان و در اجتماع نیز معلمی توانا بود. او شخصی با تقوا، طاهر، اهل قرآن، اهل نماز شب و گریه در پیش خدا و یک الگوی معلمی بود، به علم و معلومات اهمیت می داد. وی تا آخر عمر پر برکت خود علی رغم دریای علم مواجی که داشت در فکر یادگیری بود.

استاد شهید مرتضی مطهری یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی و یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلامی با مغز قوی و دل آگاه و هوشمندی علمی او شکل گرفت. لذا وجود مطهری یک وجود مستمر است. تا جمهوری اسلامی و دلهای تپنده مخلص و فداکار این ملت وجود دارد، مطهری نیز زنده است. مطهری در وجود تک تک افرادی که برای این انقلاب و نظام مقدس خدمت میکنند است و آینده این انقلاب تجلیگاه مطهری هاست.

خط مطهری خط حساسیت در مقابل حرکات نفوذی در داخل اندیشه های اصیل اسلامی است. خط مطهری خط یکسان دیدن شرق و غرب در دشمنی با اسلام است.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٤

کمتر کسی و کمتر اندیشمندی را مانند استاد شهید مرتضی مطهری میتوان یافت که با این ظرفیت فکری و روحی مشغول به کار بوده باشد. هر سخنرانی این شهید عزیز را میتوان به عنوان یک کار تحقیقی و پرمایه دانست و لذا شایسته است بر روی مبانی فکری و خط فلسفی ایشان کار زیادی بشود.

آثار استاد شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. دیگران به مقدمات این انقلاب خیلی کمک کردند ولی افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسلامی ایران نقش آنچنانی نداشته است. آنچه که متون اسلام را بیان میکرده است، نظرات و افکار استاد شهید مرتضی مطهری بوده و اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات انقلابی این مردم همچنان ادامه یابد بایستی افکار استاد شهید مرتضی مطهری در میان مردم رواج یابد که خوشبختانه امروز تا حدودی این افکار رواج یافته است.

استاد شهید مرتضی مطهری بحق شاگرد شایسته امام امت و از افراد نادر و کم نظیر زمان است که عصاره ای از اندیشه های اسلامی عمیق امام می باشند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢

نقش استاد شهید مرتضی مطهری در اندیشه اسلامی یک نقش بارز و کم نظیر و شاید بی نظیر بود. بهترین کتباها، آنهم در حجم بسیار زیاد در زمینه اندیشه سالم و استوار را استاد شهید مرتضی مطهری فراهم کرده و نوشته است. هیچ یک از متفکران زمان ما چون مطهری فراورده ای ندارند؛ یعنی ممکن است از لحاظ کیفیت برتر از آقای مطهری باشند اما کمیت و تنوع کارشان کم است و یا اینکه اگر کارشان از لحاظ کمیت و تنوع بیشتر از کار استاد شهید مرتضی مطهری است، از کیفیت و عمقی که آثار استاد مطهری برخورد است محروم هستند.

انقلاب ما یک انقلابی بود که از گسترش و نفوذ اندیشه اسلامی در فکر مردم شروع شد؛ یعنی اگر متفکرین اسلامی در طول 15-16 سال تفکر اسلامی را گسترش نداده بودند، یقیناً این انقلاب به این شکل به وجود نمی آمد. با مطالعه تاریخ انقلاب میبینیم که مردم با دست خالی در مقابل یک قدرت عظیمی استادند. این باور اسلامی بود که مردم را این طور به صحنه مبارزه می کشاند. این باور را چه کسانی به وجود آوردند جز همان متفکرم اسلامی که بیش از 15 سال در گسترش اندیشه نوین اسلامی تلاش کردند، که خود استاد مطهری از این قبیل بود.

استاد شهید مرتضی مطهری جزء کسانی است که قبل از شروع مبارزات، در این میدان نقش مهمی داشته است. استاد شهید مرتضی مطهری نه تنها در پیروزی انقلاب و بلکه در به وجود آوردن این انقلاب نقش موثر داشته است، همچنین ایشان در زمینه حراست از مرزهای ایدئولوژیک و خط نه شرقی و نه غربی و به خصوص التقاط زدائی از اندیشه اسلامی بی نظیر بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٢/٩

دانلود کلیپ سرود سلمان زمان پیرامون شهید مطهری

سلمان زمان.flv

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٢٦

انسان برای شناخت خدای متعال و انس با او، از بین مجموعه اندیشه های متضاد و متعارض موجود در اطراف خود، به یک سلسله مبانی اعتقادی نیاز دارد. همان طور که اگر کسی بخواهد ساختمانی را بسازد به نقشه نیاز دارد، انسان نیز اگر بخواهد از زندگی روزمره اش حداکثر استفاده را ببرد به نقشه احتیاج دارد.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٢٤

شهید مطهری بر این باور بود که اسلام، یک حقیقتِ واحد و دارای اجزایی است که به صورت اندام وار به هم پیوسته است؛ به طوری که هیچ جزئی از این مجموعه، قابل تفکیک از دیگران نیست و اگر جزئی از این مجموعه جدا شود به همان اندازه ای که آن جزء اهمیت دارد می تواند به اجزای دیگر ضربه بزند. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر در بخش هدف نهضت چنین می فرماید: (( اسلام، در ذات خود، یک کلّ تجزیه ناپذیر است. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٢٢

انسان ها در بسیاری از مسائلی که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستند، ناخودآگاه فکرشان به آنها مشغول می شود که باعث می گردد در مورد آنها اظهار نظر کنند. عده ای از مردم فقط با شنیدن یا خواندن مطلبی کوتاه، به تحلیل آن می پردازند؛ بدون این که از ریشه های آن اطلاع دقیقی داشته باشند.

استاد شهید مرتضی مطهری، عقل را نیرو و قوه تجزیه و تحلیل می داند در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام در بخش " عقل و جهل در روایات اسلامی "چنین می فرماید: (( عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد و جاهل کسی است که این قدرت را ندارد. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٢٠

از نشانه های بالندگی و بلوغ انسان، رسیدن به استقلال شخصیتی است. این استقلال، فرعِ رسیدن به استقلال فکری می باشد. استاد شهید مرتضی مطهری درباره استقلال فکری در جلد ششم کتاب یادداشت های استاد در بخش " فکر- استقلال فکری " چنین می نویسد: (( همان طورى که براى یک فرد، لازم است اعتماد به نفس داشته باشد در عمل و اراده، استقلال فکر داشته باشد، در کارها، خودش مدیر و مدبر در کار خود باشد؛ براى جامعه نیز حس اعتماد به نفس، قیام به ذات و استقلال فکرى لازم است.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۱۸

از بزرگ ترین خصوصیات و زیباترین روحیات شهید مطهری، روحیه علمی ایشان است. یکی از فواید مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری به دست آوردن روحیۀ علمی است.

استاد شهید مرتضی مطهری درباره روحیه علمی در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام در بخش روح علمی چنین می نویسد: (( در تعلیم و تربیت باید به متعلّم روح علمی داد؛ یعنی نباید توجه فقط به این باشد که‏ او دانا بشود، بلکه همچنین باید کاری کرد که روح حقیقت‏جوئی و عاری از َبیماریهایی که انسان را از حالت حقیقت‏جوئی منحرف می‏کند یعنی تعصبها، جمودها، غرورها و تکبرها در او پدید آید. اینها را باید دور کرد تا متعلّم با روح علمی بار بیاید. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۱٦

شهید مطهری اهل عبادت و تزکیه روح بود. ایشان درباره اخلاق، به خصوص فلسفه اخلاق، مطالب زیادی را به یادگار گذاشته است. استاد در نوشتار و گفتار خود تلاش می کرد که ناهنجاری ها و کژی هایی که به حوزۀ اخلاق اسلامی راه یافته است را بشناساند.

ایشان معتقد بودند که اخلاق اسلامی را باید از هر گونه گفتاری که از آن بوی پستی به مشام می رسد پاک کرد. ایشان هم معتقد بودند که مسائل اخلاقی نباید جنبۀ یادگیری صرف داشته باشد بلکه باید در عمق جان نفوذ کند و روح را تحت تأثیر قرار دهد. استاد شهید مرتضی مطهری در این باره چنین می نویسد: (( یکی از علل عدم موفقیت در تزکیه نفس این است که تعلیم اخلاقی در میان ما به صورت تعلیم و تدریس وجود دارد نه به صورت سازندگی و درمان گری. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۱٤

اعتدال حد وسط و مرز مطلوب تمام امور است. استاد شهید مرتضی مطهری در این باره در کتاب اسلام و نیازهای زمان جلد اول در بخش افراط و تفریط ها چنین می فرمایند: (( یکی از خاصیتهای بزرگ دین مقدس اسلام اعتدال و میانه روی است. خود قرآن کریم امت اسلام را به نام « امت وسط » نامیده است و این تعبیر، تعبیر بسیار عجیب و فوق العاده‏ ای است. امت و قوم و جمعیتی که واقعاً و حقیقتاً دست پرورده قرآن کریم باشند، از افراط و تفریط، از کندروی و تندروی، از چپ روی و راست روی، از همه اینها برکنارند. تربیت قرآن‏ همیشه اعتدال و میانه روی را ایجاب می‏کند. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

یکی از ضروریت های مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، به دست آوردن تربیت جامع است؛ تربیتی که همه ابعاد استعدادهای واقعی انسان را تحت پرورش و شکوفایی خودش قرار دهد.

هدف قرآن کریم در درجه اول، تربیت انسان است و خداوند متعال، تمام انبیاء را فرستاده تا انسان را تربیت کنند. پیامبر اکرم محمد مصطفی (ص) نیز میفرمایند :(( انّی بُعثت لأتمّم مکارم الاخلاق )) همانا من مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاق را کامل کنم. این سخن پیامبر جایگاه واقعی اخلاق و ارزش های اخلاقی را برای ما روشن میکند، اخلاقی که جز با تربیت صحیح و جامع حاصل نمی شود .


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۱٠

شهید مطهری نقّاد اندیشه ها بود. بخش مهمی از آثار استاد شهید مرتضی مطهری به نقد و بررسی اندیشه های مختلف و پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات فکری اختصاص دارد . او به نقد و بررسی ارتجاع و تحجّر می پرداخت. افکار به ظاهر نو و مترقّی نیز از نگاه تیزبین او در نمی ماند. استاد شهید مرتضی مطهری با تکیه بر نقش عقل ناقد، گاه اخباری گری، اشعری گری، خارجی گری و وهابیّت و جمود فکری را به نقد می کشید و گاهی به مارکسیسم و لیبرالیسم و ناسیونالیسم و کاپیتالیسم و دیگر ایسم های شرقی و غربی می پرداخت و به عیار سنجی آنان می نشست. ایشان در همین زمینه در مقدمه کتاب عدل الهی می فرمایند :(( این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته‏ ام، تنها چیزی که در همه نوشته‏ هایم آن را هدف قرار داده‏ ام‏ حل مشکلات و پاسخگویی به سؤالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/۸

باور های دینی و آموزه های مذهبی، به آب روان و شفافی می ماند که از سرچشمه زلال، منشأ گرفته ولی در گذر زمان به انواع آلودگی ها برخورد کرده و از آن شفافی اولیه خود دور افتاده است. افکار ناب اسلامی در طول سالیان دراز و به انگیزه های گوناگون از سوی دگر اندیشان و افراد و جریان های گوناگون، دچار تحریف و التقاط گردیده است. از این رو، هموراه باید آموزه های و باورهای دینی از سوی اهل معرفت و خبره پالایش شود. اسلام از همان آغاز پیدایش، به عنوان دین خاتم و داعیه دار جهانی شدن در معرض هجوم پیرایه ها قرار داشته و از این ناحیه از سوی دوست و دشمن زیان بسیار دیده است.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٦

شهید مطهری در معرفی اسلام ناب در کتاب امامت و رهبری چنین می فرماید  :(( اسلام آئینی است جامعه و شامل همه شئون زندگی بشر، ظاهری و معنوی؛‏ مانند مکتب فلان معلم اخلاق و فیلسوف نیست که فقط چند عدد کتاب و چند نفر شاگرد تحویل جامعه داده باشد. اسلام نظامی نوین و طرز تفکری جدید و تشکیلاتی تازه، عملاً به وجود آورد. در عین اینکه مکتبی است اخلاقی و تهذیبی، سیستمی است اجتماعی و سیاسی. اسلام معنی را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداری‏ می‏کند. ))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٤

یکی از انسان های صالح استاد شهید مرتضی مطهری است که انسان با مطالعه کتب او با روح والای او ارتباط برقرار میکند، چنان که گویا شهید مطهری هم اکنون در حال سخنرانی است و آن قدر زیبا سخن می گوید که به صورت ناخودآگاه باعث می شود مطالعه کننده به دنبل افرادی بگردد که چنین روحیه ای داشته باشند و این چنین، انسان را به سمت افراد صالح و با تقوا می کشاند.

 


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱۱/٢

همواره استعدادهایی در انسان وجود دارد که باید شناسائی و شکوفا گردد. این استعدادها باید رشد کند و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. شهید مطهری در کتاب حکمت ها و اندرز ها جلد اول در مقاله حق و تکلیف چنین میفرماید : (( خداوند متعال در سوره احزاب، آیه 72، به طرز بسیار لطیف و جذّابی، استعداد فوق العاده فرزند آدم را ذکر کرده است. آنجا که هیچ موجود آسمانی و زمینی، جرأت و جسارت جلو آمدن ندارد، انسان به اتکاء استعداد و شایستگی خود، گام پیش مینهد و قبولی خود را نسبت به امانت الهی و سرّ امانت اعلام می دارد.)). شهید مطهری نیز در همین کتاب حکمت ها و اندرز ها جلد اول در مقاله اختیار امتیاز بزرگ انسان چنین می فرماید: (( قرآن در سوره دهر آیات 2 و 3 میفرماید : « ما انسان را از نطفه ای آفریدیم که دارای خلیطها و رشته ها و استعداد های گوناگون است، او را در معرض امتحان و آزمایش قرار می دهیم، او  را شنوا و بینا قرار دادیم، راه را به او نشان دادیم اما او را طوری آفریدیم که مجبور نیست از طبیعت یا غریزه ای اطاعت کند، او آزاد و حرّ آفریده شده است و باید شخصاً خودش راه خود را انتخاب کند، ما راه را به او نشان دادیم و او خود داند که قدردان یا ناسپاس بوده باشد » آدمی هم استعداد بابا رفتن و پیوستن به ملأ اعلی را دارد و هم استعداد فرو رفتن در طبیعت و استغراق در پستی و دنائت، و اگر راه کمال و ترقی را گرفت و با مجاهدت و سعی و عمل با هواپرستی مبارزه کرد ارزش بیشتری دارد، که باید با نیروی تصمیم راه صحیح خود را انتخاب کند .))


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱٠/۳٠

خداوند در قرآن کریم آیات 190 و 191 سوره آل عمران 4 نوع رابطه انسان را بیان میکند :

1) ارتباط انسان با خدای متعال

2) ارتباط انسان با خودش

3) ارتباط انسان با طبیعت

4) ارتباط انسان با جامعه ( بندگان خدا)

می توان گفت

     1- اخلاق عهده دار بخش ارتباط انسان با خودش است

     2- عرفان عهده دار رابطه انسان با خدا است

     3- فقه تنظیم کننده رابطه انسان با خدا، خود انسان، بندگان خدا ، و جهان طبیعت است.

جامعیت یعنی این که شخص بین این ابعاد چهارگانه رابطه برقرار نماید. به طوری که هیچ کدام از این روابط دیگری را نفی نکند و مانع دیگری نشود. پس در نتیجه گرایش به فقه، یا فلسفه، یا عرفان و یا اخلاق به تنهایی کافی نیست .

حضرت امام خمینی(ره) چنین بینشی داشت و به چنین تفکر جامعی رسیده بود و این بینش  و تفکر جامع را در اختیار شاگردانی همچون شهید مطهری قرار داد.

بنابراین راه رسیدن به جامعیت در مرتبه اول، فراگیری بینش جامع است و پس از آن, عمل کردن بر طبق تعالیم بینش جامع است.

بیشترین ترس استکبار جهانی از عرضه شدن اسلام جامع است. یکی از تفاوت های اسلام ناب و اسلام امریکایی این است که اسلام ناب، اسلام همه جانبه نگر است ولی اسلام امریکایی، اسلام تک بعدی است.ترس استکبار از جامعیت اسلام ناب محمدی است. چون زمانی نقشه های شیطانی مستکبران تاثیر خواهد گذاشت که خلاء هایی در افکار و اعتقادات جامعه اسلامی ایجاد شود و فرصت طلبان کج اندیش با پر کردن این خلاء ها، تفکر انحرافی خود را بر تفکرات اسلامی غالب کنند. استکبار جهانی می کوشد اسلام را فقط در گوشه مسجد نشستن و به عبادت های فردی پرداختن معرفی کند و می خواهد چنان در افکار مسلمانان رسوخ نماید که به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با دید تفکر غربی نگاه کنند.

ثمره دین کامل، متدین کامل است. پس اگر فهم کاملی از دین بدست آید و اسلام به همان صورت جامع، عرضه شود ، متدین کامل ساخته خواهد شد و کفار هم مایوس می شوند.

استاد مطهری، نمونه متدین کامل است که علاوه بر فهم دین کامل بر عرضه جامع اسلام ناب پرداخت و بالاخره در این مسیر به شهادت رسید.

برگرفته و تلخیص : کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱٠/٢۸

آثار ، قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیدت نشآت می گرفت برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست .

امام خمینی (ره)

برکات مطالعه آثار شهید مطهری را به طور کلی می توان در چند مورد ذیل اشاره نمود. البته مطالعه آثار این عالم فقیه آثار و برکات زیادی به دنبال خواهد داشت که به طور کلی به چند نمونه اشاره می شود .

1) یافتن مبانی فکری صحیح

2) رسیدن به انسجام و وحدت فکری

3) بالا رفتن قدرت تجزیه و تحلیل

4) به دست آوردن استقلال فکری

5) تحصیل روحیه علمی

6) تهذیب نفس

7) اعتدال در اندیشه

8) دست یابی به تربیت جامع

9) گرایش به روحیه نقادی

10) تصفیه دیدگاه ها از افکار منحرف

11) آشنایی با اسلام ناب

12)ارتباط داشتن با انسان های صالح

13) استعداد شناسی خویشتن

14) فراگیری بینش جامع

انشا الله که با مطالعه کتب و آثار آن فقیه وارسته بتوانیم پیرو راه و خون شهدای اسلام و هشت سال دفاع مقدس باشیم.

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

مقدمه :

الف) ما معتقدیم «جامعیت و همه جانبه بودن قوانین اسلام آنچنان است که اگر کسی آن را بشناسد، معترف خواهد شد که از حد و مرز فکر بشر بیرون است و ممکن نیست زاییده قدرت علمی‌و تفکر انسان باشد». معارف اسلامی ‌و آثار دینی «برای همه امور قانون و آداب آورده است»، «هیچ حرکت و عملی از فرد یا جامعه نیست، مگر اینکه اسلام برای آن حکمی‌مقرر داشته است» و همچنین «اطمینان داریم که اسلام در بردارنده پاسخ به نیازهای مردم است». با این وجود هنگامی‌که وضعیت کنونی جامعه اسلامی‌را از نظر می‌گذرانیم، می‌بینیم که با انواع و اقسام مشکلات و نارسایی‌های فکری مواجهیم . در بعد نظری، انبوهی از سؤالها و شبهات- خصوصاً برای نسل جوان- بی‌پاسخ باقی مانده که به تناسب حجم و تنوع این شبهات، برای آنها پاسخ‌های آرامش بخشی ارائه نمی‌شود. این معضل، به همراه عملکرد ناصواب بعضی از منسوبین به دین، بسیاری از بی اعتمادی‌ها و کج رویها را در حیطه عمل به دنبال آورده است.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩۱/۱٠/٢٧

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در ۱۳ بهمن ۱۲۹۸ هجری شمسی در فریمان واقع در ۷۵ کیلومتری شهر مقدس مشهد در یک خانواده اصیل روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتب خانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی می پردازد. در سن دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسلامی اشتغال می ورزد. در سال ۱۳۱۶ علیرغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان، برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه علمیه قم می شود در حالی که به تازگی موسس گرانقدر آن آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فروبسته و ریاست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آیات عظام سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری به عهد گرفته اند.


ادامه مطلب ...
سید امین اتابک قهفرخی
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است . با رای دادن به وبلاگ کلام مطهر در جشنواره وبلاگ های برتر ایرانی به ما کمک کنید.
نويسندگان وبلاگ:
کدهاي اضافي کاربر :


Powered by WebGozar