نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱۱/٥

طبیعت خیلی از پدیده های عالم، نسخ است و هرچه می گذرد، این پدیده ها کهنه تر میشوند. اغلب پدیده های عالم همین طورند. بعضی از پدیده ها هم هستند که هر چه می گذرد، نه تنها غبار نمیگیرند بلکه درخشانتر، پرنمودتر، چشمگیرتر و اثرگذارتر میشوند. پدیده هایی که تکیه بر حقیقت دارند معمولا این گونه اند. کتاب خدا قرآن مجید مظهر کامل این خصوصیت است که هر چه می گذرد روشنتر میشود. کلمات ائمه علیهم السلام، کلمات پیغمبر و بسا مفاهیمی که از آن بزرگواران نقل شده، در ابتدا درست فهمیده نشده است و بعد ها قدر اینها را شناخته اند. ای بسا روایتی را یک نفر بگوید که شنونده نکته ای از آن روایت بفهمد که خود گوینده نفهمیده باشد.

کلمات بزرگان و ائمه از این قبیل اند؛ افکار استاد شهید مرتضی مطهری هم از این قبیل است؛ یعنی روزی که ایشان سخنرانی مینمود، سخنانش ارزش بسیاری داشتند اما حتی آن جماعت معدود هم، عمق و اهمیت این مباحث را آنچنان درک نمیکردند که در دوره های بعد و امروز درک میکنند.

ایشان در مباحث خود به مسائلی اشاره کرده اند که وقتی ما به فضای پیرامونی خودمان نگاه میکنیم، میبینیم پاسخ پرسش هایی است که به روز مطرح میشوند. شاید برخی از این سوالات، آن روز که ایشان مطرح مینمودند آنچنان رایج و شایع نبود، ولی ایشان با فکر عمیق و نگاه تیز بین و آینده نگر خود، این استفهامها را دریافت و پاسخ اینها را به نحو مطلوب داد.

استاد شهید مرتضی مطهری در سخنانش بدیع گویی و نو آوری داشتند و سخن و فکر تازه عرضه داشتند و همین موجب ماندگاری و روشنتر شدن آثار ایشان میشود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۳٠

همت استاد شهید مرتضی مطهری در دوران زندگی خود، دفاع از حقایق اسلامی و معارضه و مقابله با دشمنیهایی بود که در عرصه فکر و اندیشه علیه اسلام مطرح میشد. خصوصیت ممتاز استاد مطهری دفاع از حقیقت و دفاع از اسلام بدون ملاحظه، بدون رودربایستی و بدون بیم و هراس بود.

امروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلمان ما و کارگران ما اگر میخواهند در زمینه افکار اسلامی عمق پیدا کنند و پاسخ سوالات خود را بیابند، باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند، امام خمینی(ره) درباره کتب ایشان میفرمایند: (( همه آنها خوب و مفید است )) . باید کتابهای این استاد بزرگ را خواند، آثار او را طبقه بندی کرد و در میدان فکر و اندیشه، همچون یک مشعل از آنها استفاده نمود.

استاد شهید مرتضی مطهری در محضر اساتید بزرگی پرورش یافت که اولین آنها پدر بزرگوار ایشان بوده است. ایشان نیز در محضر اساتیدی چون آقا نجفی قوچانی ( نویسنده سیاحت شرق و سیاحت غرب ) ، علامه طباطبایی، مرحوم میرزا علی شیرازی و امام خمینی (ره) پرورش یافته است.

 

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٢٥

در زمینه مسائل فکری سه خصوصیت در استاد شهید مرتضی مطهری بوده است:

1) اولاً آدمی قویّ الفکر و متفکری حقیقی بود.

2) ثانیاً در ارائه و اشاعه مبانی فکری ، هیچ قصدی جز قربهً الی الله، ترویج دین، ترویج حق و مبارزه با باطل نداشت. در ایشان و عمل شخصی شان اخلاص وجود داشت که طبعاً خصوصیت دوم را محسوس میساخت. فرض کنید برخی اهل فکرند ولی فکر را بخاطر خدا مطرح نمیکنند، بلکه برای خود نمایی و اینکه بگویند ما فیلسوف هستیم، مطرح میکنند. استاد شهید مرتضی مطهری این گونه نبود. ایشان فکر را برای خدا و برای اسلام مطرح مینمود. دلیل باقی ماندن فکر ایشان همین خصوصیت دوم ایشان است؛ یعنی اخلاص اثر خودش را می گذارد و خدای متعال به هر کاری که از روی اخلاص انجام شده باشد برکت میدهد.

3) خصوصیت سوم ایشان پرکاری و خستگی ناپذیری بود. واقعاً نمینشست که برای کار سراغش بروند. آنجا که به سراغش نمیرفتند، خود ایشان به سراغ کار میرفت.

این سه خصوصیت در ایشان بود و جریانی که ایشان با این سه خصوصیت به راه انداخت در وضع کشور و انقلاب نمایان است و هر چه پیشتر میرویم این جریان گسترش پیدا میکند.


ادامه مطلب ...
نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٢٠

استاد شهید مرتضی مطهری یک معلم کارگر بود. او به یک معنا معلمی بزرگ و به معنای دیگر کارگری نمونه بود. معلمی آن استاد شهید، موضوع تدریس اوست و کارگری اش امر تالیف، اینجا و آنجا رفتن، حرکت کردن و تماس داشتن با قشرهای تحصیل کرده و روشنفکر بوده است.

شهید مطهری از کسانی بود که کار کردن و درس گفتنش فقط به خاطر یک وظیفه مقدس بود، آنهم بی آنکه کسی از او بخواهد یا وادارش کند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٥

استاد شهید مرتضی مطهری یک مبارز در راه خدا، یعنی یک مجاهد فی سبیل الله بود.

جهاد انواعی دارد. یکی از سخت ترین جهادها این است که در مقابله با هجوم افکار و فرهنگهای غلط و انحرافی و درک غلط جمعی از مردم، انسانی که حق را میشناسد بیاستد و بخواهد از حق دفاع کند و با بیان، فکر ، منطق و سلاح زبان و قلم، ذهن ها را به سمت آنچه درست است هدایت کند. این نوع جهاد از جمله جهادهای بسیار دشوار است و استاد شهید مرتضی مطهری این جهاد سخت را سالهای متمادی انجام داد.

او شخصی بصیر بود و با بینش عمیق خود اشتباهاتی که در فهم عموم ملت ما وجود داشت و ناشی از تلقین دشمنان بود را شناسایی میکرد و شروع به مبارزه با آنها میکرد. هیمن مبارزه که مبارزه در راه خدا بود، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک بسیار زیادی کرد. تا زمانی که فکر انسان درست نشود عمل انسان درست نخواهد شود و وقتی انسان اعتقاد به یک راه درست پیدا کرد، در آن راه به حرکت در می آید. استاد شهید مرتضی مطهری به مردم در شناخت راه صحیح کمک شایانی میکرد و همین امر به پیروزی انقلاب و هدایت عمومی مردم کمک بسیار زیادی کرد.

همان مبارزات موجب شد که مطهری شهید شود و آن دشمنی که مطهری را به شهادت رساند، دشمنی بود که از ارشادها و آگاهیهایی که او به مردم میداد صدمه میدید و ناراحت بود. چون مطهری در مقابل التقاط، نفاق، تهاجم فرهنگ غرب و شرق ایستاد و اسلام ناب را ترویج کرد ، کسانی که با این چیزها مخالف بودند او را شهید کردند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٠

هر چه از شهادت استاد شهید مرتضی مطهری میگذرد آثار و برکات معنوی فکری او ابعاد تازه تری را از خود نشان میدهد. آثار فکری و علمی آن استاد بزرگوار روز به روز بیشتر آشکار میشود و انسان میفهمد چنین شخصیت متفکری، چه زندگی پرباری داشته است.

لازم است جوانان با آثار استاد شهید مرتضی مطهری ارتباط نزدیک برقرار کنند و کتابهای آن استاد بزرگوار را بخوانند. این کتابها حقیقتاً بینشی وسیع و نوین به خواننده میدهد.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/۱٠/٥

استاد شهید مرتضی مطهری چشمه فیاض و جوشانی بود. اگر از شهادت وی متاسف هستیم، علت آن است که این چشمه جوشان میتوانست برکات جدیدی را به عالم اسلام ارزانی کند. هر یک ساعت از عمر با برکت کسی همچون استاد شهید مرتضی مطهری، برای امت اسلام و یکایک مردم مسلمان دارای فایده است. هنوز جامعه ما به اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری نیازمند است.

آثار و کتب استاد شهید مرتضی مطهری تمام شدنی و از بین رفتنی نیست. مبادا کسی فکر کند از بعد از انقلاب تا کنون که مرتب کتب آن استاد شهید چاپ میشود، تکراری است؛ نه در سخن و کلام حق تکراری نیست و هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالب و سخنانی که استاد شهید مرتضی مطهری ایراد مینمودند محتاج است.

آنچه کهنه نمیشود، معارف و حقایقی است که هنوز جامعه ما محتاج دانستن و تکرار کردن آنهاست و آن همان محتوای کتب ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری است.

به امید روزی که مطهری ها، مغزها و زبانهایی پر فیض داشته باشیم که با وجود خود جامعه تشنه از معارف ناب اسلامی را سرشار کنند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/۳٠

در دوران خفقان و در آن زمان که دستگاه ظالم پهلوی برای جدا کردن روحانون از تحصیل کرده ها ، از تمام ابزار استفاده میکرد، یک عده روحانی آگاه و عالم و عاقل و مصلحت اندیش بودند که ارتباطشان را با دانشگاهها مستحکم کردند. بهترین جلسات سخنرانیهایی چون استاد شهید مرتضی مطهری در دانشگاهها بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢٠

معلمین، نسل آینده ما را میسازند و چشم و چراغ این مملکت هستند و صرف نظر از مجاهدین جنگ تحمیلی و طبقه بندی مشاغل و مسئولیت جمهوری اسلامی، باید بگوییم که موثر ترین و والاترین مشاغل معلمی است، زیرا همه برای کوتاه مدت و یا میان مدت کار میکنند ولی معلم برای استمرار زمان کار میکند، همه مصرف کننده نیروی انسانی هستند ولی معلم تولید کننده نیروی انسانی است.

اهمیت و ارزش استاد شهید مرتضی مطهری در این است که هیچ گاه وظیفه معلمی خود را فراموش نکرد.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢٥

حرکت در راه پیگیری و تحقق افکار بلند استاد شهید مرتضی مطهری از نیاز های اساسی جامعه و انقلاب اسلامی است.

هنگامی که اسلام به عنوان یک تفکر انقلابی پایه گذار نظام حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، خط نفوذ افکار التقاطی در پاره ای از چهره ها احساس می شد و استاد شهید مرتضی مطهری با احساس این نکته حساس، شجاعانه گام در میدان مبارزه نها و با روشنفکری به تبیین اصول ناب و خالص و معیارهای اصیل حکومتی اسلام اقدام کرد.

قدرت فکری-علمی، تسلط بر فلسفه و آشنایی با عرفان، جدیت در کار مستمر و طولانی برای تحقق اهداف مقدس اسلامی در کنار دیگر ویژگی های شخصیتی ایشان، خصوصیاتی است که به طور یکجا در کمتر چهره ای یافت میشود.

وجود چنین خصوصیاتی در وجود استاد شهید مرتضی مطهری وی را دارای شناختی عمیق از نیاز ها و مسائل فرهنگی ، اجتماعی و علمی جامعه و مسلط بر مسائل جهانی نمود و اگر تلاش ها و اقدامات ایشان در جهت رفع نیاز های جامعه نبود اکنون جامعه وضع دیگری داشت.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/۱٥

امروز مبارزه اصلی ما در مقابله با جریانهایی است که میخواهند به ما پوسیدگی تزریق کنند و این از مبارزه برای پیروزی نخستین انقلاب بالاتر است و معلم در این مبارزه مهم ترین نقش را دارد و کسی که میتواند به ما اطمینان دهد که انقلاب بدون انحراف به چپ و راست باقی خواهد ماند و انقلاب به سوی اهداف خود پیش خواهد رفت، نسل امروز است که مسئولیت آن متوجه معلمین است.

خطی که میتواند انقلاب را از نظر فکری حفظ کند همان خط مطهری است، یعنی اسلام ناب و بدون التقاط و بدون گرایش به جریانهای التقاطی و انحرافی. مطهری از کسانی بود که در ذهنش شکل کلی انقلاب هوشمندانه منعکس شده بود و سعی میکرد نگذارد اسلام از خط اصیل خود منحرف شود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٤

کمتر کسی و کمتر اندیشمندی را مانند استاد شهید مرتضی مطهری میتوان یافت که با این ظرفیت فکری و روحی مشغول به کار بوده باشد. هر سخنرانی این شهید عزیز را میتوان به عنوان یک کار تحقیقی و پرمایه دانست و لذا شایسته است بر روی مبانی فکری و خط فلسفی ایشان کار زیادی بشود.

آثار استاد شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. دیگران به مقدمات این انقلاب خیلی کمک کردند ولی افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسلامی ایران نقش آنچنانی نداشته است. آنچه که متون اسلام را بیان میکرده است، نظرات و افکار استاد شهید مرتضی مطهری بوده و اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات انقلابی این مردم همچنان ادامه یابد بایستی افکار استاد شهید مرتضی مطهری در میان مردم رواج یابد که خوشبختانه امروز تا حدودی این افکار رواج یافته است.

استاد شهید مرتضی مطهری بحق شاگرد شایسته امام امت و از افراد نادر و کم نظیر زمان است که عصاره ای از اندیشه های اسلامی عمیق امام می باشند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٢/٩/٢

نقش استاد شهید مرتضی مطهری در اندیشه اسلامی یک نقش بارز و کم نظیر و شاید بی نظیر بود. بهترین کتباها، آنهم در حجم بسیار زیاد در زمینه اندیشه سالم و استوار را استاد شهید مرتضی مطهری فراهم کرده و نوشته است. هیچ یک از متفکران زمان ما چون مطهری فراورده ای ندارند؛ یعنی ممکن است از لحاظ کیفیت برتر از آقای مطهری باشند اما کمیت و تنوع کارشان کم است و یا اینکه اگر کارشان از لحاظ کمیت و تنوع بیشتر از کار استاد شهید مرتضی مطهری است، از کیفیت و عمقی که آثار استاد مطهری برخورد است محروم هستند.

انقلاب ما یک انقلابی بود که از گسترش و نفوذ اندیشه اسلامی در فکر مردم شروع شد؛ یعنی اگر متفکرین اسلامی در طول 15-16 سال تفکر اسلامی را گسترش نداده بودند، یقیناً این انقلاب به این شکل به وجود نمی آمد. با مطالعه تاریخ انقلاب میبینیم که مردم با دست خالی در مقابل یک قدرت عظیمی استادند. این باور اسلامی بود که مردم را این طور به صحنه مبارزه می کشاند. این باور را چه کسانی به وجود آوردند جز همان متفکرم اسلامی که بیش از 15 سال در گسترش اندیشه نوین اسلامی تلاش کردند، که خود استاد مطهری از این قبیل بود.

استاد شهید مرتضی مطهری جزء کسانی است که قبل از شروع مبارزات، در این میدان نقش مهمی داشته است. استاد شهید مرتضی مطهری نه تنها در پیروزی انقلاب و بلکه در به وجود آوردن این انقلاب نقش موثر داشته است، همچنین ایشان در زمینه حراست از مرزهای ایدئولوژیک و خط نه شرقی و نه غربی و به خصوص التقاط زدائی از اندیشه اسلامی بی نظیر بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۳

سخنانی از امام خمینی ( ره ) و امام خامنه ای در مورد شهید مطهری و مطالعه آثار او 

شهید مطهری.mp4

نويسنده: سید امین اتابک قهفرخی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

مقام معظّم رهبری (دام ظلّه العالی) :


امروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلمان ما، کارگران ما، اگر می خواهند در زمینه افکار اسلامی عمق پیدا کنند و پاسخ سؤالات خود را پیدا نمایند، باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه کنند.

سید امین اتابک قهفرخی
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است . با رای دادن به وبلاگ کلام مطهر در جشنواره وبلاگ های برتر ایرانی به ما کمک کنید.
نويسندگان وبلاگ:
کدهاي اضافي کاربر :


Powered by WebGozar