انجام وظیفه مقدس، تنها دغدغه مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری یک معلم کارگر بود. او به یک معنا معلمی بزرگ و به معنای دیگر کارگری نمونه بود. معلمی آن استاد شهید، موضوع تدریس اوست و کارگری اش امر تالیف، اینجا و آنجا رفتن، حرکت کردن و تماس داشتن با قشرهای تحصیل کرده و روشنفکر بوده است.

شهید مطهری از کسانی بود که کار کردن و درس گفتنش فقط به خاطر یک وظیفه مقدس بود، آنهم بی آنکه کسی از او بخواهد یا وادارش کند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 21 بازدید