حضور مطهری در وجود تک تک خدمتگذاران نظام

استاد شهید مرتضی مطهری تعلیم و تربیت را مهمترین رسالت خود میدانست. او فقط در کلاس درس معلم نبود، بلکه در خانه، در میان دوستان و در اجتماع نیز معلمی توانا بود. او شخصی با تقوا، طاهر، اهل قرآن، اهل نماز شب و گریه در پیش خدا و یک الگوی معلمی بود، به علم و معلومات اهمیت می داد. وی تا آخر عمر پر برکت خود علی رغم دریای علم مواجی که داشت در فکر یادگیری بود.

استاد شهید مرتضی مطهری یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی و یکی از کسانی بود که طرح اصلی نظام اسلامی با مغز قوی و دل آگاه و هوشمندی علمی او شکل گرفت. لذا وجود مطهری یک وجود مستمر است. تا جمهوری اسلامی و دلهای تپنده مخلص و فداکار این ملت وجود دارد، مطهری نیز زنده است. مطهری در وجود تک تک افرادی که برای این انقلاب و نظام مقدس خدمت میکنند است و آینده این انقلاب تجلیگاه مطهری هاست.

خط مطهری خط حساسیت در مقابل حرکات نفوذی در داخل اندیشه های اصیل اسلامی است. خط مطهری خط یکسان دیدن شرق و غرب در دشمنی با اسلام است.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 21 بازدید