3 بالا رفتن قدرت تجزیه و تحلیل

انسان اگر بخواهد دارای تجزیه و و تحلیل صحیح باشد باید نخست در مورد مطلبی که می خواهد تحلیل کند اطلاعات کافی به دست آورد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد قدرت تحلیل استاد شهید مطهری در مسائل مختلف چنین میفرماید: (( شهید مطهری در طرز تفکر، از راه صبر و تقسیم به عمق وارد می شود؛ یعنی اگر می خواست مطلبی را بررسی کند و اثری را به منشاء آن استناد دهد، تمام جوانب قضیه را با تحلیل، بررسی می کرد آنگاه با نفی و اثبات ثابت می کردکه این اثر مال آن امور نیست، مال این شیء خاص است. این صبر و تقسیم که در ریشه یابی علت و طرز تفکر منطقی مؤثر است به طور وضوح در نوشته ها و آثار شهید مطهری محسوس است. در منطق، چند راه برای استدلال وجود دارد: یکی راه تقسیم، یکی راه ترکیب و دیگری راه تحلیل. شهید مطهری در راه تحلیل خیلی ماهر و توانا بود؛ یعنی می شکافت و دوباره می بافت. کسی که بخواهد بداند این شیء چگونه بافته شده رشته را پنبه می کند و دوباره می بافد. شهید مطهری آن خطوط کور را می دید، گره های کور را که دیگران نمی دیدند او می دید. گره ها را باز می کرد و نشان می داد و دوباره می بافت. این هنر در شهید مطهری بود. منشاء این توان هم از نظر قرآن کریم، شرح صدر است. کسانی که دارای شرح صدر و سینه بازند، از سینه باز این گونه مطالب نشأت می گیرد. انسانی که دارای شرح صدر است چشم و دلش بیناست. وقتی که چشم و دل بینا بود نقطۀ کوری نمی ماند. انسانی که از شرح صدر برخوردار است، قضایا را تشریح می کند. شهید مطهری برای متن عالم، شارحی خوب بود و برای متن جهان، مفسّری خوب. ))

مطالعه آثار شهید مطهری باعث می شود قدرت تجزیه و تحلیل انسان به مرحله ای برسد که بتواند اظهار نظر کند و مسائل مختلف را به دقت بشناسد و به خوبی بشناساند.

 

مراجع و منابع:

1)  برگرفته و تلخیص از کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

2)  کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 209 بازدید