تحقق افکار بلند شهید مطری، نیاز اساسی انقلاب اسلامی

حرکت در راه پیگیری و تحقق افکار بلند استاد شهید مرتضی مطهری از نیاز های اساسی جامعه و انقلاب اسلامی است.

هنگامی که اسلام به عنوان یک تفکر انقلابی پایه گذار نظام حکومت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، خط نفوذ افکار التقاطی در پاره ای از چهره ها احساس می شد و استاد شهید مرتضی مطهری با احساس این نکته حساس، شجاعانه گام در میدان مبارزه نها و با روشنفکری به تبیین اصول ناب و خالص و معیارهای اصیل حکومتی اسلام اقدام کرد.

قدرت فکری-علمی، تسلط بر فلسفه و آشنایی با عرفان، جدیت در کار مستمر و طولانی برای تحقق اهداف مقدس اسلامی در کنار دیگر ویژگی های شخصیتی ایشان، خصوصیاتی است که به طور یکجا در کمتر چهره ای یافت میشود.

وجود چنین خصوصیاتی در وجود استاد شهید مرتضی مطهری وی را دارای شناختی عمیق از نیاز ها و مسائل فرهنگی ، اجتماعی و علمی جامعه و مسلط بر مسائل جهانی نمود و اگر تلاش ها و اقدامات ایشان در جهت رفع نیاز های جامعه نبود اکنون جامعه وضع دیگری داشت.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 22 بازدید