2 رسیدن به انسجام و وحدت فکری

استاد شهید مرتضی مطهری معتقد است که در اسلام هیچ چیز، جای چیز دیگر را نمی گیرد؛ مثلاً جهاد هیچ وقت جای نماز را نمی گیرد و بر عکس. ایشان در این باره چنین می فرماید: (( اسلام خودش یک مکتب است، یک اندام است، یک مجموعه همانگ است. یعنی تک تک شناختی هم فایده ندارد. باید همه را در آن اندام و ترکیبی که وجود دارد، بشناسیم. ارزیابی ما درباره مسائل اسلامی باید درست باشد. برای یک اندام، یک عضو به تنهایی ارزش ندارد. در اندام انسان، دست، پا، بینی، چشم، گوش، اعضای درونی مثل معده، روده، قلب و مغز، هر کدام یک عضو هستند؛ ولی آیا ارزش این اعضا در این اندام با این که همه لازم و واجب هستند یک جور است؟! آیا  اگر لازم شد ما یک عضو را فدای دیگری بکنیم، کدام عضو را فدای عضو دیگر می کنیم؟ آیا اگر لازم شد قلب را فدای دست می کنیم یا دست را فدای قلب؟ معلوم است که دست را فدای قلب می کنیم. چون آدم بدون سدت می توان زنده بماند ولی بدون قلب نمی تواند. بدون کبد نمی تواند زنده بماند، بدون مغز و اعصاب نمی تواند زنده بماند. اسلام هم این گونه است که این خودش بحثی است به نام اهم و مهم. ))

استاد شهید مرتضی مطهری یکی از اهداف کلی نهضت های اسلامی را بازگشت به اسلام راستین و از میان بردن بدعت ها و جایگزین کردن سنت های اصیل می داند. مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری موجب می شود خواننده به انسجام و وحدت فکری در مسائل عقیدتی برسد.

 

مراجع و منابع:

1)  برگرفته و تلخیص از کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

2)  کتاب نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 22 بازدید