نقش مهم افکار شهید مطهری در ساخت نظام جمهوری اسلامی

کمتر کسی و کمتر اندیشمندی را مانند استاد شهید مرتضی مطهری میتوان یافت که با این ظرفیت فکری و روحی مشغول به کار بوده باشد. هر سخنرانی این شهید عزیز را میتوان به عنوان یک کار تحقیقی و پرمایه دانست و لذا شایسته است بر روی مبانی فکری و خط فلسفی ایشان کار زیادی بشود.

آثار استاد شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. دیگران به مقدمات این انقلاب خیلی کمک کردند ولی افکار آنها در ساخت نظام جمهوری اسلامی ایران نقش آنچنانی نداشته است. آنچه که متون اسلام را بیان میکرده است، نظرات و افکار استاد شهید مرتضی مطهری بوده و اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات انقلابی این مردم همچنان ادامه یابد بایستی افکار استاد شهید مرتضی مطهری در میان مردم رواج یابد که خوشبختانه امروز تا حدودی این افکار رواج یافته است.

استاد شهید مرتضی مطهری بحق شاگرد شایسته امام امت و از افراد نادر و کم نظیر زمان است که عصاره ای از اندیشه های اسلامی عمیق امام می باشند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 28 بازدید