1 یافتن مبانی فکری صحیح

بزرگ ترین بحرانی که برای جوانان 15 تا 25 ساله به وجود می آید، بحران هویت یا بحران شخصیت است؛ زیرا در این دوره، شخصیتشان به طور دائم در حال نوسان است، سیکل روانیشان مداوم تغییر می کند، یک روز سالم و روز دیگر ناسالمند، روزی خوشحال و روز بعد ناراحتند. علت اساسی پیدایش این حالت در جوانان، نداشتن مبانی اعتقادی سالم است.

خطر بزرگی که جوانان مسلمان را تهدید می کند دل مردگی است. اسلام، مسلمان و مؤمن را با خصیصه آرامش و شادی و انبساط معرفی می کند. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: (( المومن حشٌ بشٌ، مومن همیشه دارای روحیه بشاش و شاداب است )) اگر ما مومن و مذهبی هستیم باید آثار ایمان و اطمینان مان به حق تعالی در تمام رفتارهای مان ظاهر شود.

بسیاری از ناراحتی های روانی، خلاء اعتقادی است. بحران فکری زمینه ساز چالش های فراوان جامعه است. تا زمانی که اندیشه ها بر مبنای درست پایه ریزی نشوند، گرفتارِ ناهنجاری ها خواهیم بود. مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری گامی نخست برای یافتن مبانی فکری صحیح است. یکی از بحران های شخصیتی نوجوانان و جوانان در جامعه کنونی، نداشتن اطمینان به نفس است. شهید مطهری با ترسیم نظام اعتقادی " توکل "، تکیه بر باور های مستحکم دینی را راهی برای به دست آوردن اطمینان به نفس معرفی می نماید. از این رو، اگر به صورت جدی به مطالعه کتاب های شهید مطهری بپردازیم، توکل به خدا به زندگی ما راه خواهد یافت.

اگر تفکر اصلاح و تصفیه شود، آثار آن در تمام اعمال جاری خواهد شد. پس اولین اثر و مهم ترین ضرورت و برکت مطالعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، یافتن مبانی فکری صحیح و جامع است. مقام معظم رهبری درباره ارزش آثار شهید مطهری در کتاب مصلح بیدار چنین میفرمایند: (( آثار شهید مطهری مبنای فکری این جمهوری کنونی ماست. یکی از عناصری که بنیه اصلی فکری اسلامی من را پایه گذاری کرده است، سخنرانی های بیست سال پیش آقای مطهری است. ))

 

مراجع و منابع:

1)  برگرفته و تلخیص از کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

2)  کتاب مصلح بیدار، جلد دوم ، گرد آورنده محمد حسین واثقی، صفحه 26 و 323

/ 0 نظر / 31 بازدید