نیاز جامعه امروز به اندیشه های شهید مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری چشمه فیاض و جوشانی بود. اگر از شهادت وی متاسف هستیم، علت آن است که این چشمه جوشان میتوانست برکات جدیدی را به عالم اسلام ارزانی کند. هر یک ساعت از عمر با برکت کسی همچون استاد شهید مرتضی مطهری، برای امت اسلام و یکایک مردم مسلمان دارای فایده است. هنوز جامعه ما به اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری نیازمند است.

آثار و کتب استاد شهید مرتضی مطهری تمام شدنی و از بین رفتنی نیست. مبادا کسی فکر کند از بعد از انقلاب تا کنون که مرتب کتب آن استاد شهید چاپ میشود، تکراری است؛ نه در سخن و کلام حق تکراری نیست و هنوز جامعه و نسل جوان و جامعه فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالب و سخنانی که استاد شهید مرتضی مطهری ایراد مینمودند محتاج است.

آنچه کهنه نمیشود، معارف و حقایقی است که هنوز جامعه ما محتاج دانستن و تکرار کردن آنهاست و آن همان محتوای کتب ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری است.

به امید روزی که مطهری ها، مغزها و زبانهایی پر فیض داشته باشیم که با وجود خود جامعه تشنه از معارف ناب اسلامی را سرشار کنند.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 22 بازدید