سبک شمردن نماز

استاد شهید مرتضی مطهری در تفسیر و توضیح این سخن امام چنین میفرمایند: (( امام نفرمود که شفاعت ما به مردمى که نماز نمى خوانند نمى رسد؛ آن که تکلیفش خیلى روشن است، بلکه فرمود به کسانى که نماز را سبک مى شمارند. یعنى چه نماز را سبک مى شمارند؟ یعنى وقت و فرصت دارد، مى تواند نماز خوبى با آرامش بخواند ولى نمى خواند. نماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب نمى خواند، نزدیک غروب که شد یک وضوى سریعى مى گیرد و بعد با عجله یک نماز مى خواند و فوراً مهرش را مى گذارد آن طرف؛ نمازى که نه مقدمه دارد نه موخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب. طورى عمل مى کند که خوب دیگر این هم کارى است و باید نمازمان را هم بخوانیم. این، خفیف شمردن نماز است. این جور نماز خواندن خیلى فرق دارد با آن نمازى که انسان به استقبالش مى رود؛ اول ظهر که مى شود با آرامش کامل مى رود وضو مى گیرد، وضوى با آدابى، بعد مى آید در مصلّاى خود اذان و اقامه مى گوید و با خیال راحت و فراغ خاطر نماز مى خواند. السلام علیکم را که گفت فوراً در نمى رود، مدتى بعد از نماز با آرامش قلب تعقیب مى خواند و ذکر خدا مى گوید. این علامت این است که نماز در این خانه احترام دارد. ))

استاد شهید مرتضی مطهری نیز پیرامون اهمیت دادن به نماز و سبک نشمردن آن چنین میفرمایند: (( نماز خوان هایى که خودشان نماز را استخفاف مى کنند یعنى کوچک مى شمارند (نماز صبحشان آن دم آفتاب است، نماز ظهر و عصرشان آن دم غروب است، نماز مغرب و عشاشان چهار ساعت از شب گذشته است و نماز را با عجله و شتاب مى خوانند) تجربه نشان داده که بچه هاى اینها اصلاً نماز نمى خوانند. شما اگر بخواهید واقعاً نماز خوان باشید و بچه هایتان نماز خوان باشند، نماز را محترم بشمارید. نمى گویم نماز بخوانید؛ بالاتر از نماز خواندن، محترم بشمارید. اولاً براى خودتان در خانه یک مصلِّایى انتخاب کنید (مستحب هم هست) یعنى در خانه نقطه اى را انتخاب کنید که جاى نمازتان باشد، مثل یک محراب براى خودتان درست کنید. اگر مى توانید ( همان طورى که پیغمبر اکرم یک مصلّى و جاى نماز داشت ) یک اتاق را به عنوان مصلّى انتخاب کنید. اگر اتاق زیادى ندارید، در اتاق خودتان یک نقطه را براى نماز خواندن مشخص کنید. یک جانماز پاک هم داشته باشید. در محل نماز که مى ایستید، جانماز پاکیزه اى بگذارید، مسواک داشته باشید، تسبیحى براى ذکر گفتن داشته باشید. وقتى که وضو مى گیرید، اینقدر با عجله و شتاب نباشد. ))

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 45 بازدید