رنگ خدایی دادن به کارها

پیام های عاشورا - رنگ خدایی دادن به کارها

یکی از رموز جاودانگی و ماندگاری حادثه عاشورا این است که حرکت حسین(ع)، جهاد وشهادتش همه برای خدا بود و رنگ و بوی خدائی داشت. هرکاری که برای خدا باشد، رنگ جاودانه میگیرد و جهاد برای خدا همواره امتداد میابد.

پایان زندگانی هرکس به مرگ اوست                   جز مرد حق که مرگ وی، آغاز دفتر است

بنابراین از قیام عاشورا این نتیجه را میگیریم که همیشه در زندگی مان به کارهایمان رنگ و بوی خدایی بدهیم و برای رضای خدا کار انجام دهیم. چرا که کاری که رنگ و بوی خدائی دهد فراموش نمیشود.

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت            آری آن نور که فانی نشود، نور خداست

پیام های عاشورا - رنگ خدایی دادن به کارها

/ 0 نظر / 33 بازدید