نماز صحیح شرط قبول سایر اعمال

در حدیث نبوى رسول اکرم بیان فرموده است، : اِن قُبِلَت قُبِلَ ما سِواها وَ اِن رُدَّت رُدَّ ماسِواها یعنى شرط قبولى و پذیرش سایر اعمال انسان قبولى نماز است، به این معنى که اگر انسان کارهاى خیرى انجام بدهد و نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرست و غیر مقبولی که رد بشود، سایر کارهاى خیر او هم رد مى شود.

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 26 بازدید