مطهری، متفکری حقیقی و انسانی قوی الفکر

وقتی سنگی را در آب می اندازیم موجی ایجاد میکند و موج رفته رفته وسیع میشود، اما با وسیع شدن دایره موج، حلقه های پدید آمده کمرنگ میگردد و نهایتاً زمانی از موج خبری نخواهد بود. برخی از قضایا، شخصیت ها و افکار این چنین اند، در ابتدا سرو صدای زیادی دارند و بعد به تدریج دایره وسیع تری پیدا میکنند، اما پس از مدتی کمرنگ شده و نهایتاً محو و نابود میشوند.

در مقابل امواج دیگری هستند که از لحظه اول هر طور هم که شروع شوند، چه با سروصدا و چه بی سروصدا، روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنند. نمونه روشنی از این نوع امواج حرکت انقلابی سیدالشهداء امام حسین(ع) است که ابتدا حرکت ایشان در یک دایره کوچک و زمین کربلا به طور محدود رخ داد و دشمنان پنداشتند که امواج این حرکت در همین منطقه خاموش میشود، اما روز به روز بر قدرت این امواج افزوده شد و هر چه پیش میرویم قیام عاشورا پر رنگ تر خواهد شد. فکر و اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری نیز از این گونه است.

فکر استاد شهید مرتضی مطهری مثل یک جریان ماندگار بود و روز به روز توسعه پیدا کرد. روز به روز فکر ایشان برجسته تر میشود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 19 بازدید