ارزش طالب علم از دیدگاه شهید مطهری

چرا طالب علم، دانشمند، و فیلسوف ارزشمند هستند؟

چرا کاری که یک عالم می کند ارزشمند است؟

در دین مبین اسلام وقتی میخواهند مقام کسی یا مقام کاری را بالا ببرند می گویند مقام او برابر است با مقام شهید و یا این کار اجرش برابر اجر شهید است.

در زمینه علم و کسب علم و دانش اگر هدف انسان خدمت به خلق و تقرب به حق تعالی باشد و انسان از این علم برای رسیدن به این هدف استفاده کند، و نه علم را برای رسیدن به مقاصد شخصی و مطامع خود قرار دهد، و در راه رسیدن به این علم بمیرد گویی شهید از دنیا رفته است. این تعبیر که طالب علم همانند شهید است، تقدّس و مقام والای طالب علم را نشان می دهد.

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند : هر گاه جوینده دانش در حال آموختن علم مرگش فرا رسد ، شهید مرده ‏است.

ایشان نیز چنین میفرمایند : حاملان دانش در دنیا ، جانشینان پیامبران اند و در آخرت ، از زمره شهیدان هستند .

مراجع و منابع:

1)  برگرفته و تلخیص از مقاله شهید، کتاب قیام و انقلاب مهدی(عج) اثر استاد شهید مرتضی مطهری

2)  کتاب منتخب میزان الحکمه

/ 0 نظر / 23 بازدید