ایمان استوار

بهترین درسی که از حماسه عاشورا میتوان گرفت این است که امام حسین(ع) و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. میبینیم امام حسین(ع) با وجود تعداد یاران اندک در مقابل سپاه چند ده هزار نفری دشمن باز هم بر عقاید خود استوار است. امام حسین و یارانش در این حماسه نشان دادند که همیشه و تحت هر شرایط در جهت رسیدن به اهداف باید ثابت قدم و استوار بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید