سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری

چرا آثار شهید مطهری را بخوانیم؟

الف) نظر اسلام در مورد زن چیست؟ بالأخره روش تربیت اسلامى بر چه اصولى تکیه دارد؟ عقیده ما در مورد جهان آخرت چگونه باید باشد؟ این‏ها و صدها سؤال دیگر ذهن بسیارى از ما را مشغول کرده است و براى یافتن جواب، یا مرجعى براى پاسخگویى پیدا نمى‏کنیم یا با جوابهاى متفاوت و متضادّ روبرو میشویم و یا اگر کمر همّت میبندیم تا با مراجعه به منابع اصیل معارف اسلامى جواب خود را بیابیم، در پیمودن راه دشوارى که براى جداکردن حقّ از باطل و سخن مستند از دروغ و کتاب صحیح از تحریف شده و کلام واقعى از تقیّه و نقل صادقانه از مغرضانه و... وجود دارد درمانده میشویم. بهتر آن است که پاسخ تمام پرسشهاى خود را در میان آثار شخصیتى جستجو کنیم که مراحل دشوار تاریخ، ادبیات، منطق، فلسفه، فقه، اصول، رجال، کلام، تفسیر و عرفان را با موفقیّت کم نظیرى پیمود و روح مطهّرش که معطّر به ولایت واقعى معصومین بود، ذهن جوّال و استعداد خارق العاده‏اش را یارى نمود تا عصاره آن معارف را در قالب کلمات ساده‏اى بریزد و معجزه‏آسا تصویر جامع‏الاطرافى از آموزه‏هاى اسلام را آماده استفاده مشتاقان نماید.

این است که رهبر معظم انقلاب میفرمایند: امروز جوانان ما، دانشجویان ما، معلّمان ما، کارگران ما اگر مى‏خواهند در زمینه افکار اسلامى عمق پیدا کنند و پاسخ سؤالات خود را پیدا نمایند باید به کتابهاى شهید مطهرى مراجعه کنند.

ب) همه ما میدانیم که براى ساختن یک بناى محکم و پایدار، قبل از آن که مصالح خوب و با کیفیّتى را به کار گیریم نیازمند یک نقشه دقیق و معقول هستیم تا بر اساس آن، پایه و شالوده محکمى ایجاد و نصب ستونها و بالابردن دیوارها آغاز شود. کسانى که در وادى تفکّر قدمى برداشته‏ اند این حقیقت مهم را دریافته‏ اند که اگر انسان پایه‏ هاى تفکّر خویش را بر اساس اصول قطعى و خدشه‏ ناپذیرى استوار نکرده باشد دیر یا زود در برابر امواج سهمگین سؤال و شبهه، نه تنها توان مقاومت و پاسخگویى ندارد بلکه در دانسته‏ هاى قبلى خویش نیز تردید میکند و سرانجام خسته و ناامید، با حسرت فرصتهاى از دست رفته در انتظار آینده مبهم و بى ثمر خویش مینشیند. درست مانند کسى که بهترین مصالح ساختمانى را در زمینى سست و شنى به کار میبرد و با کوچکترین لرزه جز تلّى از خاک و سنگ بیصرف در برابر خود نمیبیند.

براى فرار از این عاقبت شومِ فکرى، باید ابتدا اصول قطعى و محکمى را بپذیریم و آنگاه قدم به قدم در مسیر علم و دانش گام برداشته، با استدلال مناسب به استقبال مسائل مختلف برویم. البته این توهّم پیش نیاید که قرار است مقلّد بى چون و چراى افکار و نظرات شهید مطهرى باشیم، زیرا به جز کلامى که متّصل به سرچشمه وحى است، هرچه باشد در تضارب افکار عرصه‏هاى علمى دستخوش تحوّل و تکامل میگردد. بلکه غرض آن است که نردبان اندیشه خود را در جاى محکمى قرار دهیم و بهترین زیر بناى فکرى آن است که رهبر معظم انقلاب در مورد آن فرموده‏اند: آن چیزى که ما میتوانیم بگوییم این است که: «مبناى فکرى انقلاب» تفکّرات شهید مطهرى است و لا غیر.

ج) هر یک از ما معمولاً جاى خالى مطالب سودمند، جذّاب، روان و متنوّع را در مطالعات خود احساس میکنیم. نیازى که بسیارى از ما داریم معرّفى منابع مناسبى براى گسترش مطالعه و کسب اطّلاعات عمومى و اسلامى بیشتر و کارآمد است. (البتّه این درخواست و احساس نیاز معمولاً در هیاهوى زندگى امروزى و یکنواختى کشنده آن گم میشود ولى در خلوت تنهایى خود متوجّه این نقص بزرگ میشویم ) .

مجموعه کتابهاى شهید مطهرى ‏قدس سره به عنوان کتابخانه نسبتاً جامعى از علوم اسلامى منبع مناسبى براى بالا بردن سطح آگاهیها و پرکردن اوقات فراغت همه ماست. امام خمینى‏ در سومین سالگرد شهادت استاد فرمودند: (( آثارى که از او هست بی استثنا همه خوب است و من کس دیگرى را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بى استثنا آثارش خوب است، ایشان بى‏ استثنا آثارش خوب است ))    .

د) یکى از مشکلاتى که هنگام بررسى افکار بروز میکند رعایت نکردن نظم منطق پاسخ گویى است. به عنوان مثال گفتگوى یک کارمند با ارباب رجوع را در نظر بگیرید که هیچ‏کدام متوجّه تقاضاى طرف مقابل نمیشود و بدون توجّه به سخنان او با حرارت و عصبانیّت بر گفته خود پافشارى میکند؛ یا جوانى که با قصد شرکت فعّال در جمع دوستانش، مطالب و شواهد مختلفى را با هیجان تعریف میکند ولى متأسّفانه به علّت ناآشنایى با «منطق گفتار» هم خود ناراحت و سرخورده میشود و هم دوستانش او را به پراکنده‏ گویى و عدم جذابیّت متّهم میکنند.

همه ما در ارتباط با دیگران نیازمند شیوه‏اى علمى و کارآمد براى رعایت نظم و منطق پاسخ گویى هستیم و کسانى که اندک آشنایى با ادبیّات شهید مطهرى‏ قدس سره دارند میدانند که کتابهاى ایشان روشى بدیع و مفید را در فهم مسائل و چگونگى پاسخگویى، آموزش میدهد. امام خمینى ‏در دومین سالگرد شهادت ایشان فرمودند: (( او با قلمى روان و فکرى توانا در تحلیل مسائل اسلامى و توضیح حقایق فلسفى با زبان مردم و بى قلق و اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بى استثنا آموزنده و روانبخش است ))  .

خلاصه این که مجموعه کتابهاى شهید مطهرى ‏قدس سره از هر زاویه‏اى که مورد بررسى قرار گیرد بى نظیر و مطالعه آنها بسیار مفید و ضرورى است.

 

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری از آسان به مشکل

الف ) سرگذشت های ویژه از زندگی استاد مطهری

ب) سیمای استاد از نگاه بزرگان

ج)آثار استاد شهید

 

1)       داستان و راستان ( 2 جلد )

2)       حکمت ها و اندرزها

3)        حماسه حسینی ( 2 جلد )

4)        ازادی معنوی

5)       ده گفتار

6)        پانزده گفتار

7)       بیست گفتار

8)        سیری درسیره نبودی

9)        سیری در سیره ائمه اطهار ( ع )

10)    جاذبه و دافعه علی علیه اسلام

11)   ولاء ها و ولایتها

12)   خاتمیت

13)    ختم نبوت

14)    پیامبر امی

15)    اسلام و مقتضیات زمان (2جلد)

16)    امدادهای غیبی در زندگی بشر

17)    توکل و رضا

18)    گریز از ایمان و گریز از عمل

19)    تکامل اجتماعی انسان

20)    انسان کامل

21)    انسان شناسی

22)    تعلیم و تربیت در اسلام

23)    عرفان حافظ

24)    حق و باطل

25)    مساله حجاب

26)    پاسخ های استاد

27)    نظام حقوق زن در اسلام

28)    اخلاق جنسی در ایران و غرب

29)    نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر

30)    پیرامون جمهوری اسلامی

31)    پیرامون انقلاب اسلامی

32)    خدمات متقابل اسلام و ایران

33)    سیری در نهج البلاغه

34)    جهاد

35)   آشنایی با قرآن ( 15 جلد)

36)    مساله شناخت

37)    شناخت در قرآن

38)   فطرت

39)    فلسفه اخلاق

40)   انسان و سرنوشت

41)    عدل الهی

42)    علل گرایش به مادیگری

43)    علوم اسلامی ( 3 جلد)

44)    توحید

45)    نبوت

46)    معاد

47)    آشنایی با جهان بینی اسلامی ( 6 جلد)

48)   امامت و رهبری

49)    قیام و انقلاب مهدی (عج)

50)    تاریخ عقاید اقتصادی

51)    نظام اقتصادی اسلام

52)   مساله ربا

53)   نقدی بر مارکسیسم

54)    فلسفه تاریخ ( 4 جلد )

55)    مقالات فلسفی

56)    تعارضات منطقی

57)    اصول فلسفه و روش رئالیسم ( 5 جلد )

58)    شرح منظومه

59)    شرح مبسوط منظومه ( 4 جلد )

60)    حرکت و زمان ( 4 جلد )

61)    الهیات و شفا ( 2جلد )

 دانلود فایل مقاله word

  دانلود فایل pdf مقاله

/ 0 نظر / 193 بازدید