طلب رزق و روزی برای خانواده با کار و تلاش

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب داستان راستان، داستانی با عنوان " خواهش دعا " میفرمایند. که در این داستان به اهمیت طلب رزق و روزی و پیجویی رزق و روزی با کار و تلاش توجه شده است. متن داستان به شرح زیر است:

شخصی باهیجان و اضطراب ، به حضور امام صادق (ع) آمد و گفت : " درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد ، که‏ خیلی فقیر و تنگدستم " .

امام : " هرگز دعا نمی‏کنم " .

-" چرا دعا نمی‏کنید ؟ ! "

-" برای اینکه خداوند راهی برای اینکار معین کرده است ، خداوند امر کرده که روزی را پی‏جویی کنید ، و طلب نمایید . اما تو می‏خواهی در خانه‏ خود بنشینی ، و با دعا روزی را به خانه خود بکشانی ! "

همانطور که در این داستان مشاهده میکنیم، ائمه اطهار مردم را به طلب رزق و روزی و امرار و معاش برای خانواده دعوت میکنند و از انسان میخواهند که خودشان به طلب رزق و روزی حلال بروند و نه این که بنشینند و با دعا کردن از خداوند وسعت رزق بخواهند.

همانطور که در مقاله ارزش تلاش برای معاش خانواده میبینیم خداوند ارزش تلاش و کوشش برای کسب معاش خانواده را در زمره کار شهدا و شهادت میداند.

منابع:

برگرفته کتاب داستان راستان جلد اول اثر استاد شهید مرتضی مطهری

سایت کلام مطهر  http://kalamemotahar.persianblog.ir/post/32

/ 0 نظر / 66 بازدید