جهت شناسى

استاد شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی پیرامون امر قبله، خانه خدا و نماز خواندن پیرامون قبله واحد چنین میفرمایند: (( همچنین به ما مى گویند اگر مى خواهید نماز بخوانید باید همه تان رو به کعبه بایستید. کعبه کجاست؟ اولین معبدى که براى پرستش خدا در دنیا ساخته شده است (ان اول بیت وضع للناس للذى ببکة مبارکا) [ آیه 96 سوره آل عمران ] همه تان باید رو به اولین معبد و مسجدى که به دست پیغمبر بزرگ خدا ابراهیم و فرزندش ‍ اسماعیل ساخته شده بایستید. حالا چرا ما رو به آنجا بایستیم ؟ مگر خدا آنجاست ؟ مگر خدا در خانه کعبه است (العیاذ بالله ) ؟ قرآن که مى گوید: فاینما تولوا فثم وجه الله ( آیه 115 سوره بقره ) رو به هر طرف بایستید، چهره خدا آنجاست. رو به این طرف بیاستید یا رو به آن طرف، رو به خدا ایستاده اى. رو به بالا نگاه کنى یا رو به پایین، به طرف خدا نگاه کرده اى. و پیغمبر فرمود: اگر شما را با ریسمانى تا هفتمین طبقه زمین هم فرو ببرند باز هم به سوى خدا رفته اید، به مشرق بروید به سوى خدا رفته اید، به مغرب بروید به سوى خدا رفته اید، اینجا هم که نشسته اید با خدا هستید. خدا که جهت ندارد، پس چرا ما باید رو به کعبه بایستیم؟ مى گوید شما که دارید عبادت انجام مى دهید، در عین حال باید یک تعلیم و تربیت اجتماعى هم بگیرید. همه تان رو به یک نقطه بایستید. اگر این جور نباشد، یک از این طرف بایستد یکى از آن طرف، این مظهر تفرق و تشتت است. اما اگر رو به یک نقطه ایستادید، جهت شناس هستید؛ همه مسلمین یک جهت را تعقیب مى کنند. حالا کدام نقطه را انتخاب کنیم که اساساً بوى شرک نداشته باشد؟ مى گوید آن نقطه اى را انتخاب کن که اگر رو به آن بایستى باز عبادت را احترام کرده اى، رو به جایى مى ایستى که اولین معبد است. احترام معبد، احترام عبادت است.

نماز و کعبه - نماز و جهت شناسی - کلام مطهر

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 32 بازدید