14 فراگیری بینش جامع

خداوند در قرآن کریم آیات 190 و 191 سوره آل عمران 4 نوع رابطه انسان را بیان میکند :

1) ارتباط انسان با خدای متعال

2) ارتباط انسان با خودش

3) ارتباط انسان با طبیعت

4) ارتباط انسان با جامعه ( بندگان خدا)

می توان گفت

     1- اخلاق عهده دار بخش ارتباط انسان با خودش است

     2- عرفان عهده دار رابطه انسان با خدا است

     3- فقه تنظیم کننده رابطه انسان با خدا، خود انسان، بندگان خدا ، و جهان طبیعت است.

جامعیت یعنی این که شخص بین این ابعاد چهارگانه رابطه برقرار نماید. به طوری که هیچ کدام از این روابط دیگری را نفی نکند و مانع دیگری نشود. پس در نتیجه گرایش به فقه، یا فلسفه، یا عرفان و یا اخلاق به تنهایی کافی نیست .

حضرت امام خمینی(ره) چنین بینشی داشت و به چنین تفکر جامعی رسیده بود و این بینش  و تفکر جامع را در اختیار شاگردانی همچون شهید مطهری قرار داد.

بنابراین راه رسیدن به جامعیت در مرتبه اول، فراگیری بینش جامع است و پس از آن, عمل کردن بر طبق تعالیم بینش جامع است.

بیشترین ترس استکبار جهانی از عرضه شدن اسلام جامع است. یکی از تفاوت های اسلام ناب و اسلام امریکایی این است که اسلام ناب، اسلام همه جانبه نگر است ولی اسلام امریکایی، اسلام تک بعدی است.ترس استکبار از جامعیت اسلام ناب محمدی است. چون زمانی نقشه های شیطانی مستکبران تاثیر خواهد گذاشت که خلاء هایی در افکار و اعتقادات جامعه اسلامی ایجاد شود و فرصت طلبان کج اندیش با پر کردن این خلاء ها، تفکر انحرافی خود را بر تفکرات اسلامی غالب کنند. استکبار جهانی می کوشد اسلام را فقط در گوشه مسجد نشستن و به عبادت های فردی پرداختن معرفی کند و می خواهد چنان در افکار مسلمانان رسوخ نماید که به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با دید تفکر غربی نگاه کنند.

ثمره دین کامل، متدین کامل است. پس اگر فهم کاملی از دین بدست آید و اسلام به همان صورت جامع، عرضه شود ، متدین کامل ساخته خواهد شد و کفار هم مایوس می شوند.

استاد مطهری، نمونه متدین کامل است که علاوه بر فهم دین کامل بر عرضه جامع اسلام ناب پرداخت و بالاخره در این مسیر به شهادت رسید.

برگرفته و تلخیص : کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

/ 0 نظر / 27 بازدید