وفای به عهد و پیمان در راه نیل به اهداف

وقتی یزید، مردم را به جنگ با امام حسین(ع) دعوت میکرد و آنها را مامور به جنگ و خونریزی میکرد، آنها میگفتند: "چه مبلغی میدهی؟" اما یاران امام حسین(ع) به او میگفتند: ما با تو هستیم و اگر هفتاد بار کشته شویم با میخواهیم در رکاب تو جنگ کنیم و کشته شویم.

/ 0 نظر / 19 بازدید