وضوی علی (ع)

استاد شهید مرتضی مطهری نیز در ادامه توضیح این توصیف وضوی امام علی (ع) چنین میفرمایند: (( وضویى که اینقدر با خواست و خواهش و توجه توام باشد، یک جور قبول مى شود و وضویى که ما مى گیریم جور دیگر.

پس نماز را نباید استخفاف کرد، نباید سبک شمرد. نباید انسان کوشش کند که در نماز فقط به واجباتش قناعت کند و بگوید برویم ببینیم فتواى مرجع تقلید چیست؛ آیا مى گوید سه تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر باید گفت یا یکى هم کافى است؟ مجتهد باید فتوایش را بگوید. مجتهد مى گوید یکى هم کافى است، احتیاط مستحبى این است که سه تا گفته شود. دیگر ما نباید بگوییم حالا که گفته اند یکى کافى است، ما هم یکى بیشتر نمى خوانیم. این فرار از نماز است. ما باید طورى باشیم که وقتى هم مجتهد به ما مى گوید یکى واجب است و دو تاى دیگر مستحب، بگوییم ما مغتنم مى شماریم و آن دو تاى دیگر را هم مى گوییم. ))

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 33 بازدید