روح معنوی و عبادی

از پیام هایی که از قیام عاشورا میگیریم توجه به روح معنوی و عبادی است. نهضت حسینی برای اقامه نماز و ایجاد و تقویت رابطه بندگی میان خالق و مخلوق است. در نهضت عاشورا نماز جایگاه ویژه ای دارد. در مسیر کوفه در برخورد سپاه حر با کاروان امام، وقت نماز میرسد که اذان میگویند و همه به امامت امام حسین(ع) نماز به پا میدارند. شب عاشورا امام از سپاه دشمن برای اقامه نماز و خواندن قرآن فرصت طلب کردند. ظهر عاشورا امام نماز جماعت ظهر عاشورا را به پا داشتند در حالی که یارانی از امام برای حفاظت جان او و اقامه نماز تن خود را سپر تیرهای دشمن کردند.

خصلت یاران شهید امام، روح معنوی و عبادت و نیایش و نماز بود. آنچه به جهاد حسین(ع) و یارانش ارزش میدهد، آمیختگی آن با نماز است. عاشورا تلفیقی از حماسه و عرفان است و این نهضت برای احیای سنت های الهی و فرایض دینی از جمله نماز بود. شیعه آن امام نیز باید اهل نماز و عبادت باشند.

/ 0 نظر / 22 بازدید