صبر و شکیبائی

یکی دیگر از درس ها و پیام های قیام عاشورا صبر و شکیبایی است. در این قیام امام حسین(ع) و یاران باوفایش به خصوص زنان با مشاهده مصائب و مشکلات فراوان باز هم صبر و شکیبایی پیشه کردند و با مشکلات دست و پنجه نرم کردند. اوج این صبوری و پایداری در رفتار و روحیات زینب کبری(س) دیده میشود. زینب کبری اسوه صبر و مقاومت است، ام المصائب است.

/ 0 نظر / 20 بازدید