شهادت طلبی

درس دیگری که از حماسه عاشورا میگیریم روحیه شهادت طلبی است. از خصوصیات برجسته نهضت عاشورا و از روحیات والای سیدالشهداء(ع) روحیه شهادت طلبی بود، یعنی مرگ در راه خدا را راهی برای قرب به خدا و بهشت جاویدان دانستن و از این رو شیفته شهادت بودن و بی صبری کردن برای درک فضیلت شهادت  .

آن دم که به خون خود وضو میکردم       دانی زخدا چه آرزو میکردم؟
ایکاش مرا هزار جان بود به تن         تا آنهمه را فدای او میکردم

امام حسین(ع) مرگ سرخ را بهتر از زندگی ننگین میداند.امام حسین(ع) با علم به شهادت در حادثه کربلا به آن سرزمین رفت تا با شهادتش اسلام زنده بماند. نه تنها حسین(ع) بلکه تمام یاران باوفای ایشان نیز چنین روحیه ای داشتند. حضرت قاسم  در پاسخ به امام حسین(ع) که از او پرسید مرگ نزد تو چگونه است؟ پاسخ داد: شیرین تر از عسل. علی اکبر وقتی از پدر خود پرسید مگر بر حق نیستیم؟ پدر فرمود: آری، سپس علی اکبر فرمود: پس چه ترسی از مرگ؟ اینها همه نشان دهنده روحیه و تفکری است که مرگ در راه عقیده و شهادت در راه خدا را نشان میدهد.

و به خاطر همین فرهنگ غنی شهادت است که میبینیم جوانان و بسیجیان سلحشور در دوران هشت سال دفاع مقدس برای حضور در صحنه های جنگ حق علیه باطل داوطلبانه حضور میافتند و خود را به دل دشمن میزدند.

/ 0 نظر / 18 بازدید