عاشورا درس فداکاری و جانبازی

امام حسین(ع) در حادثه کربلا با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود، به عالمیان درس فداکاری و جانبازی آموخت و همین موجب ثبت این حادثه عظیم در تاریخ شده است. امام حسین(ع) به مردم دنیا نشان داد که ظلم و ستمگری پایدار نخواهد بود و حق و حقیقت همیشه بر ظلم و ستم پیروز است.

/ 0 نظر / 22 بازدید