نقش خواص در جامعه

همیشه در حوادث تاریخ، خواص جامعه و شخصیت های برجسته نقش عمده و تاثیرگذاری داشته اند و خواهند داشت. عمل نکردن خواص جامعه به تکلیف خود در وقوع حادثه عاشورا تاثیرگذار بود. در حادثه کربلا، کوتاهی، ترس و خودفروشی خواص بستر وقوع این حادثه را فراهم نمود.

به تعبیر مقام معظم رهبری:(( تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذست خواص در وقت لازم، اقدام خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، اینهاست که تاریخ را نجات میدهد، ارزشها را نجات میدهد، ارزشها را حفظ میکند. باید در لحظه لازم حرکت لازم را انجام داد. اگر وقت گذشت دیگر فایده ندارد... ))

وقتی حوادث تاریخ ایران را به خصوص قبل و بعد از انقلاب مطالعه میکینم، میبینیم خواص جامعه نقش به سزایی در وقوع حوادث داشته اند. در مطالعه حوادث فتنه 88 میبینیم که سکوت برخی خواص چه اثرات و هزینه های هنگفتی برای انقلاب به بار آورد. این است که باید خواص را شناخت و خواص نیز باید در هر مقطع به وظیفه خاص خاص خود در آن دوره عمل کنند.

/ 0 نظر / 27 بازدید