افراط در عبادت و توجه به مسائل اجتماعی

متاسفانه امروزه در جامعه ما افرادی که شور اسلامی دارند به 2 دسته تقسیم میشوند؛ عده ای در عبادت و عده ای دیگر در مسائل اجتماعی افراط دارند. میخواهیم این دو دسته افراد را بررسی کنیم و نظر صحیح اسلام در این رابطه را ببینیم.

دسته ای از افراد هستند که در عبادت افراط دارند، مثل ربیع بن خثیم که از اصحاب امیرالمومنین علی (ع) است. اسلام برای این افراد عبارت است از ذکر و دعا و نافله خواندن. اسلام برای اینها یعنی کتاب مفاتیح و همه اسلام در کتاب مفاتیح خلاصه شده است و غیر از این چیزی اساساً وجود ندارد. این افراد اصلا کاری به دنیا و زندگی ندارند، کاری به مقررات اجتماعی اسلام ندارند، کاری به تربیت اسلامی ندارند. ربیع بن خثیم در ذکر مصیبت امام حسین(ع) یکی دو جمله گفت : وای بر این امت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند! میگویند او بعدها استغفار کرد که چرا این چند کلمه را که غیر لز ذکر بوده است بر زبان جاری کرده است.

دسته دیگری از افراد هستند که به مسائل اجتماعی اسلام اهمیت میدهند و حساسیت فوق العاده ای نشان میدهند؛ ولی به مسائل عبادی اسلام همچون نماز، روزه و حج توجه زیادی ندارند. به تقلید در مسائل هیچ اهمیتی نمیدهند.

استاد شهید مرتضی مطهری در نقد و رفع شبهه این دو دسته چنین میفرمایند : (( اینها هم خودشان را مسلمان کامل مى دانند، آن دسته اول هم خودشان را مسلمان کامل میدانند، در صورتى که نه اینها مسلمان کاملند و نه آنها. اسلام دینى است که نُومِنُ بِبَعضٍ وَ نَکفُرُ بِبَعضٍ  بر نمى دارد. نمى شود انسان عبادت اسلام را بگیرد ولی اخلاق و مسائل اجتماعی اش مانند امر به معروف و نهى از منکر را نگیرد، و نمیشود انسان امر به معروف و نهی از منکر اسلام را بگیرد و عبادتش را رها کند. قرآن هر جا که مى گوید اَقیمُوا الصَّلوةَ پشت سرش مى گوید اتُوا الزَّکوةَ . اگر مى گوید اَقامَ الصَّلوةَ پشت سرش مى گوید اتَى الزَّکوةَ اگر مى گوید یُقیمونَ الصَّلوةَ پشت سرش مى گوید یُوتونَ الزَّکوةَ . یُقیمونَ الصَّلوة مربوط به رابطه میان بنده و خداست، یُوتونَ الزَّکوةَ مربوط به رابطه میان بنده و دیگر بندگان خداست. یک نفر مسلمان، هم باید یک رابطه دائم و ثابت میان او و خداى خودش برقرار باشد و هم یک رابطه ثابت و دائم میان او و جامعه خودش برقرار باشد. بدون عبادت، ذکر و یاد خدا، مناجات با حق، حضور قلب، نماز، روزه نمى شود یک جامعه اسلامى ساخت و حتى خود انسان سالم نمى ماند. و همچنین بدون یک اجتماع صالح و یک محیط سالم، بدون امر به معروف و نهى از منکر، بدون رسیدگى و تعاطف و تراحم میان افراد مسلمان نمى شود عابد خوبى بود. ))

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 36 بازدید