فتوت و جوانمردی

از ویژگی های بارز اخلاقی و روحی امام حسین(ع) و یارانش که در حماسه عظیم عاشورا آشکار گردید، جوانمردی، آزادگی، فتوت و پایبندی به اصول انسانی و حقوق بشری است. روحیه ای که انسان با جباران نسازد، زیر بار ستم نرود، حریت و آزادگی داشته باشد، وفای به عهد و پیمان داشته باشد، حامی ضعفا و مظلومان باشد، به حقوق دیگران احترام بگذارد، غیرت داشته باشد و هزاران روحیه دیگر همه از نشانه های فتوت و جوانمردی است که در حماسه کربلا دیده میشود.

امام حسین(ع) آغاز گر جنگ نبود و گفت: " من آغاز به جنگ نمیکنم". حر وقتی از سپاه دشمن جدا شد و سرافکنده نزد امام حسین(ع) آمد و طلب توبه کرد، امام او را پذیرفت. غیرت و فتوت امام اجازه نداد که تا زمانی که زنده است سپاه دشمن متعرض حرم اهل بیتش شود. اینها نمونه هایی از فتوت است.

/ 0 نظر / 23 بازدید