نماز و تواضع

یکی از آثار و برکات نماز جماعت تواضع است، میبینیم که گاهی افراد بزرگسال به جوانها اقتدا میکنند که در این اقتدا نوعی تواشع است.

نماز و تواضع - کلام مطهر

 

وقتی همه مردم با هر مقام و موقعیتی که دارند چه دکتر باشد و چه کارگر، چه فیلسوف باشد و چه دانشجو و دانش آموز، چه رئیس اداره باشد و چه یک کارگر ، همه در کنار هم و هماهنگ با هم بدون هیچ گونه تشریفات قرار میگیرند، روحیه تواضع و فروتنی شکوفا میشود.

منابع : برگرفته از کتاب پیوندهای نماز نوشته محسن قرائتی


/ 0 نظر / 11 بازدید