13 استعداد شناسی خویشتن

بنابراین انسان با این همه استعداد و توانایی در مرحله اول باید این استعداد ها را شناسایی و شکوفا کند و در مرتبه دوم باید تعالی میان همه استعداد ها برقرار کند. استاد مطهری در کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب چنین می گوید :(( ما ثابت می کنیم که رشد طبیعی استعدادها و از آن جمله استعداد جنسی تنها با رعایت مقررات اسلامی میسر است و انحراف از آن سبب آشفتگی و بی نظمی و حتی سرکوبی و زخم خوردگی این استعداد می گردد .))

بنابراین هر کس باید در مسیر زندگی با فکر منطقی خود هدفی را برگزیند و برای انتخاب مسیر زندگی و هدف خود باید به استعداد خود توجه نماید. هرکسی باید با توجه به علاقه و استعداد خود کاری را انتخاب کند که اگر چنین نباشد نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه شتید فاسد کننده روح هم باشد. پس انسان باید برای انتخاب های خود استعداد یابی شود. مثلا برای انتخاب رشته تحصیلی با توجه به ذوق و استعداد خود انتخاب رشته کنیم وگرنه ممکن است در مسر غلط و اشتباه گام برداریم و از هدف خود دور شویم.

علامه شهید مرتضی مطهری در رشته های مختلف، آثاری دارد که مطالعه هر کدام از آنها می تواند چراغ راه و محکی برای سنجیدن ذوق و استعدادها باشد. با مطالعه آثار شهید مطهری می توان هدف خود را انتخاب نمود و استعدادهای درونی خویش را از حالت بالقوه به بالفعل در آورد.

استاد مطهری در کتاب انسان کامل باره استعداد یابی و لزوم هماهنگی در رشد ارزشها چنین می گوید :(( کمال انسان در تعادل و توازن است، یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون آن وقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد که علما می گویند اساساً حقیقت عدل به توازن و هماهنگی بر می گردد .))

مراجع و منابع:

1) برگرفته و تلخیص از کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

2) کتاب حکمت ها و اندرز ها جلد اول نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

3) کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

4) کتاب انسان کامل نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 58 بازدید