نماز و توجه به حقوق دیگران ( نماز و حق الناس )

در نماز باید لباس و مکان مباح باشد و غصبی نباشد.

اگر در هنگام نماز طلبکاری به انسان مراجعه کند و طلب خود را بخواهد، لازم است ابتدا طلب او پرداخت شود و سپس به اقامه نماز بپردازیم و حتی اگر تاخیر در پرداخت برای طلبکار مشکل آفرین باشد، میتوان نماز را شکست و بدهی خود را پرداخت نمود.

میبینیم که حتی در نماز چقدر به ادای دین و حقوق دیگران توجه شده است به طوری که میتوان نماز را برای پرداخت بدهی و حقوق دیگران شکست.

منابع : برگرفته از کتاب پیوندهای نماز نوشته محسن قرائتی

/ 0 نظر / 37 بازدید