نماز و حقوق اجتماعی

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آزادی معنوی پیرامون حقوق اجتماعی در نماز چنین میفرمایند: (( مى خواهى نماز بخوانى ، آن لباسى که با آن نماز مى خوانى باید حلال و مباح باشد. اگر یک نخ غصبى در لباس تو باشد نمازت باطل است. باز اینجا عبادت با حقوق توام مى شود. در ضمن اینکه مى گوید باید خدا را پرستش کنى، مى گوید حقوق را باید محترم بشمارى. یعنى اسلام مى گوید من پرستشى را که در آن حقوق اجتماعى محترم نباشد اساساً قبول ندارم. آن یک نمازگزار وقتى مى خواهد نماز بخواند، اول فکر مى کند این خانه اى که من در آن هستم آیا به زور از مردم گرفته ام یا نه؟ اگر به زور گرفته ام نمازم باطل است. پس اگر مى خواهد نماز بخواند مجبور است که خانه اش را طورى ترتیب بدهد که برایش حلال باشد، یعنى از صاحب اصلى اش خریده باشد و یا او را راضى نگه دارد؛ فرش زیر پایش همین طور، لباسى که به تن دارد همین طور، و حتى اگر حقوقى از فقرا به او تعلق گرفته است، خمس یا زکات آن را باید بدهد و اگر ندهد باز نمازش باطل است. ))

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 24 بازدید