نماز و انضباط وقت

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آزادی معنوی پیرامون وقت شناسی و نماز و این که نظم و انضباط یک اصل مهم و اساسی در نماز است چنین میفرمایند: (( اسلام مى گوید عبادت که مى خواهى بکنى، یک وقت مشخص و معینى دارد و دقیقه اش هم حساب مى شود. وقت نماز صبح از اول طلوع صبح تا اول طلوع آفتاب است و اگر عمداً یک دقیقه قبل از طلوع صبح یا بعد از طلوع آفتاب شروع کنى، نمازت باطل است، درست نیست. باید بین این دو باشد. نمى شود بگویى من فعلاً خوابم مى آید، الان یک ساعت به طلوع صبح مانده، خدا که خواب و بیدارى ندارد. مگر خدا در بین الطلوعین - العیاذ بالله - لباس رسمى اش را مى پوشد و آماده قبول کردن نمازها مى شود؟! براى خدا که تمام ساعات و همه لحظات على السویه است، لا تَاخُدُهُ سِنَةٌ وَ لا نَومٌ ، ( آیه 255 سوره بقره ) من دیشب بیدار خوابى کشیده ام، خیلى خوابم مى آید، مى خواهم نیم ساعت زودتر نمازم را بخوانم! انضباط وقت را باید بشناسى. جز در وقت خودش در وقت دیگر نباید نماز بخوانى. آیا از نظر خدا فرق مى کند که این وقت یا آن وقت باشد؟ نه، از نظر تو فرق مى کند؛ تو باید با این نماز تربیت شوى. اگر شب تا ساعت 2 نیمه شب هم بیدار بودى، باید بین الطلوعین بیدار شوى و نمازت را بخوانى. نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا هم همین طور است؛ قبل از وقت قبول نیست، بعد از وقت هم قبول نیست.

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری 

/ 0 نظر / 29 بازدید