شجاعت

دلاوری و شجاعت برای مقابله با دشمن یکی از ویژگی های برجسته سیدالشهداء و یاران باوفایش است. حسین(ع) و یارانش روح حماسی داشتند. قیام کربلا از نخستین مراحل تا پایان آن همواه صحنه های بروز شجاعت بود. حرکت از مکه و مدینه به سمت کوفه، نهراسدن و نباختن روحیه هنگام شندین اوضاع نابسامان کوفه، نهراسیدن از انبوه سپاه دشمن، مبارزه بی نظیر سید الشهداء و یاران شهیدش، شجاعت و دلاوری ابوالفضل العباس برای آوردن آب و مقابله با دشمن و صدها صحنه حماسی دیگر همه جلوه هایی از شجاعت است. یاران سیدالشهداء در شجاعت و دلیری نمونه بودند و آنچه در دلشان نبود، هراس از دشمن بود.

وقتی حماسه عاشورا را مطالعه میکنیم میبینیم که خود نیروهای دشمن نیز به شجاعت و دلاوری سیدالشهداء و یارانش اعتراف میکنند. بنابراین در حماسه عاشورا آنچه بی شک ثابت شده و انکارناپذیر است، شجاعت شگفت انگیز سپاه سیدالشهداء است.

شجاعت و شهامتی که در دوران هشت سال دفاع مقدس از بسیجیان سلحشور میبینیم نیز الهام گرفته از شجاعت و دلاوری سیدالشهداء و یاران شهیدش است.

حسین ای درس آموز شجاعت             بسیجی از تو آموزد شهامت
به روی سینه و پشت بسیجی              نوشته: یا زیارت، یا شهادت

/ 0 نظر / 20 بازدید